Chci studovat zemědělství/lesnictví

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Zemědělská fakulta

 • Zemědělství
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zootechnika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Zemědělství
 • Ekologické zemědělství
 • Hospodaření v zemědělství

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Agronomická fakulta

 • Profesní zemědělství
 • Technika a mechanizace zemědělství
 • Zemědělské inženýrství

a dalších 31 programů

34 programů

Zahradnická fakulta

 • International Master of Horticulture Science (EN)
 • Ph.D. in Horticulture
 • European Horticulture

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Prostorové plánování
 • Územní technická a správní služba
 • Aplikovaná ekologie

a dalších 7 programů

10 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Agricultural Engineering
 • Marketing strojů a technických systémů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • Pěstování lesa
 • Provoz a řízení myslivosti

a dalších 17 programů

20 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Pěstění lesa
 • Technologie zpracování dřeva
 • Aplikovaná geoinformatika

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Management

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Rybářství a ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Inženýrství životního prostředí
 • Pozemní stavby

a dalších 33 programů

36 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

1. lékařská fakulta

 • Developmental and Cell Biology (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Sociální geografie a regionální rozvoj (EN)
 • Sociální geografie a regionální rozvoj
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Developmental and Cell Biology (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program