Chci studovat zemědělství/lesnictví

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zemědělství
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Zemědělské biotechnologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Agronomická fakulta

 • Profesní zemědělství
 • Zemědělské inženýrství
 • Agrobyznys

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Hospodaření v zemědělství
 • Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny

a dalších 42 programů

45 programů

Pražská mezinárodní manažerská škola

 • MBA se zaměřením na Zemědělství a Potravinářství
 • MBA se zaměřením na lesnictví
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zahradnická fakulta

 • International Master of Horticulture Science (EN)
 • Ph.D. in Horticulture
 • European Horticulture (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Agricultural Engineering (EN)
 • Obchod a podnikání s technikou

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta životního prostředí

 • Prostorové plánování
 • Prostorové vědy v životním prostředí
 • Územní technická a správní služba v životním prostředí

a dalších 12 programů

15 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Pěstování lesa
 • Silviculture (EN)
 • Wood Material Engineering (EN)

a dalších 24 programů

27 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Fishery (EN)
 • Rybářství a ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Global Change Forestry (EN)
 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Dřevařské inženýrství

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Potraviny a přírodní produkty
 • Technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Horses, pigs, ruminants and poultry diseases (EN)
 • Veterinary Medicine (EN)
 • Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Výrobní inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů