Chci studovat zemědělství/lesnictví

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zemědělství  Zemědělské biotechnologie  Zootechnika  Zemědělské inženýrství  Multifunctional Agriculture  Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině   a dalších 12 oborů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství  Ekologické zemědělství  Veřejná správa v zemědělství a krajině  Agriculture and Food  Rozvoj venkova  Obecná produkce rostlinná  Rozvoj venkovského prostoru  Speciální zootechnika   a dalších 41 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Všeobecné zemědělství  Technika a mechanizace zemědělství  Rozvoj venkova  Zemědělské inženýrství  Krmivářství  Fytotechnika  Automobilová doprava  Rybářství a hydrobiologie  Zootechnika  Provoz techniky   a dalších 36 oborů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství tropů a subtropů  Tropical Crop Management and Ecology  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Tropical Forestry and Agroforestry   a další 4 obory

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: International Master of Horticulture Science  Zahradnictví  Řízení zahradnických technologií  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství  Floristická tvorba  Správa zeleně  Zahradní a krajinářská architektura   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Prostorové plánování  Územní technická a správní služba  Aplikovaná ekologie  Krajinářství  Krajinné inženýrství  Vodní hospodářství  Environmental Engineering  Landscape Planning  Voda v krajině  Územní plánování  Krajinné a pozemkové úpravy

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Agricultural Engineering  Marketing strojů a technických systémů  Obchod a podnikání s technikou  Engineering of Agricultural Technological Systems  Technika zemědělských technologických systémů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Forestry and Agroforestry  Dřevařství  Pěstování lesa  Biologie lesa  Wood Processing and Forest Machinery  Lesní inženýrství  Silviculture  Dendrology and Forest Tree Breeding  Forest Management   a dalších 16 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování  Poradenství v odborném vzdělávání

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Dřevařství  Dřevařské inženýrství  Pěstění lesa  Technologie zpracování dřeva  Aplikovaná geoinformatika  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  European Forestry  Krajinné inženýrství  Lesnictví   a dalších 15 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Technologie potravin  Chemie a analýza potravin  Kvalita a bezpečnost potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Molekulární biologie a genetika

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Rybářství a ochrana vod  Rybářství  Ochrana vod  Fishery and protection of waters

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Inženýrství životního prostředí  Vodní hospodářství a vodní stavby  Konstrukce a dopravní stavby

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik chemických technologií