Kultura a umění

32 škol a fakult

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Divadelní fakulta

 • Alternativní a loutková tvorba a její teorie
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova

a další 3 programy

6 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Hudební produkce
 • Hudební teorie
 • Choreografie a teorie choreografie

a dalších 5 programů

8 programů

Divadelní fakulta

 • Divadlo a výchova
 • Dramatická umění
 • Dramatická výchova

a další 2 programy

5 programů

Hudební fakulta

 • Hudební produkce
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Klavírní pedagogika
 • Kompozice a teorie kompozice
4 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Audiovizuální komunikace a tvorba
 • Scénická a mediální studia
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika (EN)
 • Výtvarná výchova
 • Výtvarná výchova (EN)
4 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Design
 • Grafika a vizuální komunikace

a další 2 programy

5 programů

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná umění a umělecký provoz
1 program

Fakulta architektury

 • Průmyslový design
 • Průmyslový design (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika literatury
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)
3 programy