Chci studovat geologii

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 73 programů

76 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace

a dalších 72 programů

75 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální geologie
 • Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie
 • Ochrana a tvorba krajiny
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Astronomie a popularizace
 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Astrofyzika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství chemie a biologie pro střední školy
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biology and Ecology - Spec. Plant Biology (EN)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.