Chci studovat geologii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Geologie  Správní geologie  Geologie pro víceoborové studium (dvouoborové)  Geologie aplikovaná a environmentální  Geologie pro kombinaci s archeologií (dvouoborové)  Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie   a dalších 126 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Geologie  Aplikovaná geologie  Geologie (EN)  Aplikovaná geologie (EN)  Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geologie pro SŠ  Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geobiologie  Praktická geobiologie   a dalších 95 oborů

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Environmentální geologie  Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství, dvouoborové)  Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy (dvouoborové)  Geologické vědy

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika   a dalších 11 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Inženýrská geodézie  Hornictví a hornická geomechanika  Environmentální biotechnologie  Technologie a hospodaření s vodou   a dalších 16 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná geoinformatika  Ekologie lesa

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Fyzická geografie a geoekologie  Geografie (dvouoborové)  Ochrana a tvorba krajiny

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Sustainable Use of Natural Resources

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

TIP

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Management v podnikání  Technologie ochrany osob a majetku  Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Ekonomika a právo v podnikání

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma