Aplikovaná geografie

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná geografie
 • Aplikovaná geografie a regionální rozvoj
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie a geoinformatika
 • Geografie a kartografie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
 • Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
 • Aplikovaná geologie

a dalších 40 programů

43 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie
 • Aplikovaná informatika
 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geoinformatika a geografie
 • Geoinformatika a kartografie
 • Geoinformatics and Cartography
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Geomatika
 • Územní plánování
 • Informační modelování staveb
 • Strategické plánování měst a regionů
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Atmospheric physics, meteorology and climatology
 • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové)
 • Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové)
2 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Orální historie - soudobé dějiny
 • Oral History - Comtemporary History (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.