Nalezli jsme 61 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Teologie - Distanční výuka
 • Praktická teologie

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
 • Aplikovaná etika

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Veřejné knihovny komunitního typu
 • Knihovnictví
 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Informační studia
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
 • Právní dějiny a římské právo
2 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Politologie
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Manažerská psychologie
 • Marketingová komunikace - zaměření Digitální marketing a komunikace

a dalších 8 programů

11 programů

Teologická fakulta

 • Spiritualita a etika v sociální práci
 • Teologie
 • Sociální a charitativní práce

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Inovace v lidských zdrojích
 • Pracovní právo
 • Duševní zdraví pracovníků

a dalších 49 programů

52 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Medical Psychology and Psychopathology (EN)
 • Lékařská psychologie a psychopatologie
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Management sociální práce v organizacích
 • Sociální práce
 • Ošetřovatelství
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Arteterapie
 • Educational Psychology
 • Pedagogická psychologie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Sociální patologie a prevence
 • Náboženská výchova
 • Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru
3 programy

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Řízení lidských zdrojů
 • Management lidských zdrojů - Psychologie pro manažery
 • MBA - Marketing úspěšného podniku

a další 2 programy

5 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)
 • Judaistika

a dalších 5 programů

8 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

European School of Business & Management SE

 • BBA Personální řízení a andragogika
 • MBA - Personální management
2 programy