Nalezli jsme 33 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie
2 programy

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Vizuální komunikace
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • International Management/CEMS (EN)

a dalších 7 programů

10 programů