Nalezli jsme 16 škol

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Fakulta sociálních věd

 • Žurnalistika
 • Mediální a komunikační studia
 • Media and Area Studies (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Filozofická fakulta

 • Žurnalistika
 • Žurnalistika (dvouoborové)
 • Mediální studia se specializací na žurnalistická studia

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta sociálních studií

 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mediální a žurnalistická studia
 • Media and journalism studies (EN)
3 programy

University of New York in Prague

 • Communication & Media
 • Communication & Media – Concentration in Multimedia Journalism
 • Communication & Media – Concentration in Media Marketing
 • Communication & Media – Concentration in Public Relations
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Marketingová komunikace - zaměření Média a PR
 • Marketingová komunikace - zaměření Digitální marketing a komunikace
2 programy

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Komerční psaní v médiích
 • Kreativní marketing a komunikace
 • Creative Writing (EN)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
 • Ruská studia
 • Literární komparatistika

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Ruský jazyk a literatura
 • Religionistika
 • Rossijskije issledovanija / Ruská studia
4 programy

Fakulta filozofická

 • Společnost a politika
 • Mezinárodní vztahy - teritoriální studia
2 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
 • Moderní hospodářské dějiny

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Biblická teologie
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 14 programů

17 programů