Hospodářská politika

17 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Econometrics (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomie a ekonometrie

a další 3 programy

6 programů

Národohospodářská fakulta

 • Economics and Public policy (EN)
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století

a další 3 programy

6 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Economic Policy
 • Hospodářská politika
 • Hospodářská politika (dvouoborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika v globálním prostředí
1 program

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Regional Development and Governance (EN)
 • Regionální a veřejná ekonomie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ambis.Vysoká škola.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Hospodářská a sociální politika
 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management rozvoje měst a regionů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management cestovního ruchu

a další 4 programy

7 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration: Business Economics
1 program

Provozně ekonomická fakulta

 • European Agrarian Diplomacy (EN)
 • Hospodářská a kulturní studia
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Evropská hospodářskoprávní studia
1 program