Kultura a umění

27 škol a fakult

Unicorn University nabízí novým studentům slevu na školné, online materiály zdarma a flexibilní rozvrh.

Hudební fakulta

 • Hudební produkce
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Kompozice a teorie kompozice
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Art Education (EN)
 • Didaktika výtvarné výchovy
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Musical Theory and Education (EN)
4 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • Výtvarná umění
2 programy

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná umění a umělecký provoz
1 program

Pedagogická fakulta

 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Music Theory and Education (EN)
 • Výtvarná pedagogika (Teorie výtvarné výchovy a tvorby)
4 programy

Fakulta restaurování

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
1 program