Kultura a umění

29 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Hudební fakulta

 • Hudební produkce
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Kompozice a teorie kompozice
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Art Education (EN)
 • Didaktika výtvarné výchovy
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Musical Theory and Education (EN)
4 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • VISUAL ARTS PH.D. (EN)
 • Výtvarná umění
3 programy

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná umění a umělecký provoz
1 program

Pedagogická fakulta

 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Music Theory and Education (EN)
 • Výtvarná pedagogika (Teorie výtvarné výchovy a tvorby)
4 programy

Fakulta restaurování

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
1 program

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Mezioborový výzkum prostřednictvím vizuální umělecké tvorby
1 program