České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

28. 5. 2020 | Přijímací řízení

zrušení přijímacích zkoušekEpidemie koronaviru zásadním způsobem proměnila české školství. Dopad bude mít i na podobu přijímacího řízení na vysoké školy pro nadcházející školní rok. Některé obory přistoupily k úplnému zrušení přijímacích zkoušek, jiné odkládají termíny a někde se celý přijímací proces přesune on-line. Školy tak vycházejí vstříc středoškolákům, které v krátkém rozestupu čekají maturity i přijímací zkoušky.

Některé fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze posunuly termíny přijímacích zkoušek a jiné uvažují, že studenty přijmou podle výsledků ze střední školy. Podobu přijímaček do určité míry změnilo také České vysoké učení technické v Praze. Strojní a stavební fakulta po uchazečích nebudou žádat zkoušku z matematiky.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem místo přijímaček pouze zkontroluje, jestli má uchazeč maturitní vysvědčení. Některé fakulty Univerzity Palackého termín přijímaček posunuly s ohledem na termín maturit, a některé fakulty přijímačky zrušily úplně. Ostravská univerzita termíny posunula na druhý až čtvrtý týden v červnu.

Pozdější termíny vyhlásila také Slezská univerzita v Opavě. „Nové termíny přijímacích zkoušek u studijních programů a oborů, kde je Slezská univerzita vyžaduje, budou s nejvyšší pravděpodobností stanoveny na konec měsíce června a začátek července. Uchazečům o studium budou nové termíny oznámeny minimálně 15 dní před jejich uskutečněním,” uvedla mluvčí univerzity Karin Martínková.

Některé univerzity přijímací zkoušky nepořádaly už v minulých letech, takže se pro ně letos nic moc nezměnilo. Jde například o Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde se místo přijímacích zkoušek řídí při výběru studentů jejich výsledky ze střední školy. Škola pouze posunula termín podání přihlášek a místo potvrzení od lékaře uchazeči posílali čestné prohlášení.

Plzeňská Západočeská univerzita stejně jako VŠCHT na většina fakult přijímací zkoušky nemá. Pedagogická a fakulta zdravotnických studií, kde přijímačky jsou, odsunuly termíny na červen a červenec. Ostatní fakulty se při rozhodování o přijetí studentů řídí jinými faktory.

Univerzita Hradec Králové v případě určitých oborů zrušila přijímací zkoušky a u jiných oborů budou rozhodující známky z předem vybraných předmětů nebo doklady o způsobilosti ke studiu. Některé z fakult přijímací zkoušky odsunuly do druhé poloviny června a v případě nutnosti by je pořádaly on-line formou.

Masarykova univerzita již v březnu rozhodla, že test studijních předpokladů proběhne v pozdějším termínu. Původně se měl konat na konci dubna, nově proběhne 20. a 21. června, což by vzhledem k termínu maturit spadajícímu na začátek června mělo dát uchazečům dostatek času se na přijímačky nachystat.

„Testy navíc netestují znalosti, ale schopnosti, takže uchazeči nemusí mít obavy, že by museli současně zvládnout více učiva,“ sdělila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Některé obory by mohly přijímací zkoušky prominout v případě, že by se uchazeč na střední úspěšně zúčastnil oborových olympiád anebo středoškolské odborné činnosti.

Fakulty chemická, podnikatelská a fakulta strojního inženýrství na brněnském Vysokém učení technickém přijímací zkoušku úplně ruší. Měly by tak do nadcházejícího bakalářského ročníku přijmout většinu uchazečů. Některé obory budou vyžadovat talentové zkoušky, které mohou proběhnout distanční formou.

Rovněž brněnská Mendelova univerzita zvolí elektronické testy z domova a některé fakulty se budou řídit průměrem známek ze střední školy.

Pět ze sedmi fakult Univerzity Pardubice přijímací zkoušky neorganizují. Přijímačky zrušily i některé fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A přijímací řízení na Technickou univerzitu v Liberci proběhne bez osobní účasti uchazečů, rozhodující budou většinou známky ze střední školy, ze SCIO testů, nebo v případě některých oborů rozhodne portfolio prací studenta.

Ne každá škola však plánuje měnit postupy zavedené v minulých letech. Václav Hájek, mluvčí Univerzity Karlovy, uvedl, že přijímačky na UK budou podobné jako dříve. „Předpokládáme, že zájemci o studium na univerzitě se na studium, potažmo přijímací zkoušky, připravují dlouhodobě a kontinuálně, nikoliv až po složení maturitní zkoušky,“ uvedl Hájek. Finální podobu přijímaček na UK mají nicméně na starosti jednotlivé fakulty.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy tak například místo zkoušky žádá o napsání domácí práce, kterou mají uchazeči odevzdat do konce května. Katolická a husitská fakulta budou na většinu oborů přijímat bez přijímaček.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/

Další články k tématu

Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

Dopisem o nepřijetí vaše cesta na vysokou školu končit nemusí. Každý zájemce o studium má totiž možnost se proti výsledkům přijímacích zkoušek odvolat. Kdy máte největší šanci s odvoláním uspět? A co by v něm rozhodně nemělo chybět? Důležité termíny Jakmile budete vyrozuměni o nepřijetí, začne plynout lhůta pro podání odvolání. Vyrozuměním je myšlen oficiální dopis od […]

číst více