Technika a informatika

Nalezli jsme 82 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bioinformatika  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě  Matematická informatika  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika a zpracování obrazu   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektronika a telekomunikace  Elektrotechnika a energetika  Komerční elektrotechnika

Fakulta elektrotechnická
TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Pozemní stavby  Strojírenství  Technologie dopravy a přepravy

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building Structures  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby  Konstrukce pozemních staveb  Management a ekonomika ve stavebnictví   a další 4 obory

Fakulta stavební

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika pro informační technologie  Obecná informatika  Obecná informatika (EN)  Programování a softwarové systémy  Softwarové a datové inženýrství

Matematicko-fyzikální fakulta

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní stavitelství  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a další 2 obory

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganické materiály  Farmakochemie a medicinální materiály  Hodnocení a analýza potravin  Chemie a technická chemie  Polygrafie  Polymerní materiály a kompozity  Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační média a služby

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Biomedicínský technik (EN)  Informační a komunikační technologie v lékařství  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací

Unicorn College

Praha 3

Obory: Informační technologie  Informační technologie (EN)  Management ICT projektů  Management ICT projektů (EN)

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Informační a bezpečnostní systémy  Informatika ve veřejné správě  Management finančních rizik  Regional and Information Management  Regionální a informační management

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie v administrativě  Inteligetní systémy s roboty  Softwarové inženýrství

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Inženýrství ochrany životního prostředí  Materiálové inženýrství  Polymerní materiály a technologie   a další 3 obory

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Inženýrská informatika  Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství  Procesní inženýrství a management