Technika a informatika

Nalezli jsme 81 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?
TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Pozemní stavby  Strojírenství  Technologie dopravy a přepravy

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bioinformatika  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě  Matematická informatika  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika a zpracování obrazu   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building Structures  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby  Konstrukce pozemních staveb   a dalších 7 oborů

Fakulta stavební
TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla   a další 3 obory

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganické materiály  Farmakochemie a medicinální materiály  Hodnocení a analýza potravin  Chemie a technická chemie  Polygrafie  Polymerní materiály a kompozity  Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Informační a bezpečnostní systémy  Informatika ve veřejné správě  Management finančních rizik  Regional and Information Management  Regionální a informační management

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační média a služby  Podnikové informační systémy

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektronika a telekomunikace  Elektrotechnika a energetika  Komerční elektrotechnika

Fakulta elektrotechnická

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Biomedicínský technik (EN)  Biomedicínský technik (RJ)  Informační a komunikační technologie v lékařství  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikovaná informatika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Fyzikální elektronika  Fyzikální technika  Informatická fyzika  Inženýrství pevných látek  Jaderná chemie   a další 4 obory

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Komunikační a informační technologie  Letecká technika  Technologie pro ochranu majetku a osob  Zbraně a munice

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie v administrativě

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie a technologie potravin  Inženýrství ochrany životního prostředí  Materiálové inženýrství  Polymerní materiály a technologie  Technologická zařízení  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Inženýrská informatika  Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství  Procesní inženýrství a management