Technika a informatika

Nalezli jsme 85 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Počítačové systémy

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Logistické technologie  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 15 oborů

Fakulta stavební

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: MBA Řízení informačních technologií

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla   a dalších 5 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická technologie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Regionální a informační management

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Podniková informatika

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Fakulta elektrotechnická

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Civilní nouzové plánování  Plánování a řízení krizových situací

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderná chemie  Jaderné inženýrství  Radiologická fyzika

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Ochrana obyvatelstva  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Dopravní stroje a zařízení  Elektronické systémy a zařízení  Komunikační a informační systémy  Letecká a raketová technika   a dalších 8 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační technologie  Inženýrská informatika

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů  Nástroje a procesy  Polymerní materiály a technologie  Řízení jakosti  Technologická zařízení   a dalších 8 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie a jakostní inženýrství  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Procesní inženýrství a management  Senzorika a kybernetika v chemii