Informatika

Nalezli jsme 63 škol

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bezpečnost informačních technologií  Informační systémy  Informatika  Informatika (EN)  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě  Matematická informatika   a dalších 15 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: MBA Řízení informačních technologií

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Biomedicínská informatika  Datové vědy  Elektronika  Informatika a počítačové vědy  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Inteligentní budovy  Internet věcí   a dalších 19 oborů

Fakulta elektrotechnická

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing  MSc Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Management finančních rizik  Pojistné inženýrství   a další 2 obory

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Informační a komunikační technologie v lékařství

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikovaná informatika  Aplikované matematicko-stochastické metody  Fyzikální technika  Informatická fyzika  Matematická informatika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie   a dalších 6 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Aplikovaná inženýrská informatika  Inženýrská informatika  Procesní inženýrství a management  Senzorika a kybernetika v chemii

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Informační management  Manažerská informatika  MSc in Business and Informatics

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)  MBA – Management a kybernetická bezpečnost