Informatika

Nalezli jsme 61 škol

Veletrh GAUDEAMUS Brno 2016 od 1.11. do 4.11.2016, Výstaviště Brno
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bezpečnost informačních technologií  Embedded systems (EN)  Informační systémy  Informatika  Informatika (EN)  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě   a dalších 15 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Biomedicínská informatika  Elektronika  Informatika a počítačové vědy  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Inteligentní budovy  Multimediální technika   a dalších 11 oborů

Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Informační technologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing  MSc Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Management finančních rizik  Pojistné inženýrství   a další 2 obory

Fakulta ekonomicko-správní

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie   a dalších 6 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Aplikovaná inženýrská informatika  Inženýrská informatika  Procesní inženýrství a management  Senzorika a kybernetika v chemii

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT  Aplikovaná informatika- Informační technologie

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Informační management  Manažerská informatika  MSc in Business and Informatics

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví