Technika a informatika

Nalezli jsme 2 školy

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Dopravní logistika  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Inteligentní dopravní systémy (EN)  Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Letecká doprava   a dalších 7 oborů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikovaná informatika  Aplikované matematicko-stochastické metody  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika   a dalších 10 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test