Stavební inženýrství

Nalezli jsme 15 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Budovy a prostředí  Building and structural engineering  Building Engineering  Building Structures  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví   a dalších 26 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby  Management stavebnictví  Městské inženýrství   a dalších 7 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Integrated Systems in Buildings  Integrované systémy v budovách

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Building structures  Dopravní stavby  Geotechnika  Konstrukce staveb  Městské inženýrství  Městské inženýrství a stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství  Prostředí staveb   a další 4 obory

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Realitní inženýrství  Řízení rizik stavebních konstrukcí

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Stavitelství  Územní plánování