Dopravní inženýrství

Nalezli jsme 18 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla   a dalších 5 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika

Fakulta elektrotechnická

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Letový provoz  Management leteckých podniků  Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolvetny VOŠ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Logistické technologie  Technologie dopravy a přepravy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Konstrukce a dopravní stavby  Structures and Traffic Constructions

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Letecké a kosmické systémy  Provoz a řízení letecké dopravy / Air Traffic Control

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Bezpečnostní technologie v dopravě  Dopravní logistika  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Inteligentní dopravní systémy (EN)  Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Letecká doprava   a dalších 8 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Dopravní, letadlová a transportní technika  Letadlová a kosmická technika  Procesní technika  Přístrojová a řídící technika  Technika životního prostředí

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Silniční a městská automobilová doprava

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Dopravní technika a technologie  Technologie letecké dopravy  Technologie provozu letecké techniky  Technologie údržby letecké techniky

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Dopravní logistika  Informační management  Logistika  Logistika cestovního ruchu  Logistika služeb

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Automobilní a dopravní inženýrství  Konstrukční a procesní inženýrství  Letecký provoz  Profesionální pilot

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika