Vysoká škola logistiky získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2004.

Studium a uplatnění

Škola nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Nabízí studium především v oborech spjatých s logistikou a cestovním ruchem. Absolventi se uplatňují na nejrůznějších pozicích v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu v komerční sféře i oblasti státní správy a samosprávy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářských programů obsahuje přijímací pohovor zaměřený na motivaci uchazeče ke studiu předběžně zvoleného oboru. 

Termíny podání přihlášek ke studiu jsou rozdílné dle místa studia. Pro Prahu jsou vypsány dva termíny: 31.5. a 9.9., pro Přerov jsou vypsány tři termíny: 29.4., 10.6. a 9.9. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné za první ročník prezenčního studia činí 38 000,-. Před semestrem se platí 5 000,-, zbytek částky studenti zaplatí ve dvou splátkách během studia. Více informací zde.