Vysoká škola logistiky získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2004.

Studium a uplatnění

Škola nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Nabízí studium především v oborech spjatých s logistikou a cestovním ruchem. Absolventi se uplatňují na nejrůznějších pozicích v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu v komerční sféře i oblasti státní správy a samosprávy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Termíny podání přihlášek ke studiu jsou rozdílné dle místa studia. Pro Prahu jsou vypsány dva termíny: 31.5. a 11.9., pro Přerov jsou vypsány tři termíny: 28.4., 31.5. a 11.9. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS, VÝSTAVIŠTĚ BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017 číst více

Doplňující informace

Školné

Školné za jeden rok prezenčního studia činí 38 000,-, školné za jeden rok navazujícího magisterského studia činí 40 000,-. Více informací zde.