Vysoká škola logistiky získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2004.

Studium a uplatnění

Škola nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Nabízí studium především v oborech spjatých s logistikou a cestovním ruchem. Absolventi se uplatňují na nejrůznějších pozicích v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu v komerční sféře i oblasti státní správy a samosprávy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Termíny podání přihlášek ke studiu jsou rozdílné dle místa studia. Pro Prahu jsou vypsány dva termíny: 31.5. a 11.9., pro Přerov jsou vypsány tři termíny: 28.4., 31.5. a 11.9. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany číst více

Doplňující informace

Školné

Školné za jeden rok prezenčního studia činí 38 000,-, školné za jeden rok navazujícího magisterského studia činí 40 000,-. Více informací zde.