Technika a informatika

Nalezli jsme 65 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Fakulta elektrotechnická

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Diskrétní modely a algoritmy  Diskrétní modely a algoritmy (EN)  Jaderná fyzika  Jaderná fyzika (EN)  Matematická lingvistika  Matematická lingvistika (EN)  Počítačová grafika a analýza systému   a dalších 5 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky a infrastruktura

Dopravní fakulta Jana Pernera

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická technologie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Inženýrská informatika

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Nástroje a procesy  Technologie makromolekulárních látek  Technologie potravin  Technology of Macromolecular Compounds  Tools and Processes

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Léčiva a biomateriály  Materiálové inženýrství  Metalurgie  Organická technologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Autonomní systémy  Autonomní systémy (EN)

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání