Technika a informatika

Nalezli jsme 64 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky a infrastruktura

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická technologie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě

Fakulta ekonomicko-správní

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Fakulta elektrotechnická

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderná chemie  Jaderné inženýrství  Radiologická fyzika

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Ochrana obyvatelstva  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Dopravní stroje a zařízení  Elektronické systémy a zařízení  Komunikační a informační systémy  Letecká a raketová technika  Materiálové a technologické inženýrství  Technická kybernetika a mechatronika   a další 3 obory

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Inženýrská informatika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Nástroje a procesy  Technologie makromolekulárních látek  Technologie potravin  Technology of Macromolecular Compounds  Tools and Processes

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Léčiva a biomateriály  Materiálové inženýrství  Metalurgie  Organická technologie

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby  Management stavebnictví   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management