Strojní inženýrství

Nalezli jsme 17 škol

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Advanced Powertrains  Aplikovaná mechanika  Biomechanika  Biomechanika a lékařské přístroje  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules   a dalších 29 oborů

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agricultural Engineering  Engineering of Agricultural Technological Systems  Inženýrství údržby  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Marketing strojů a technických systémů   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Aplikovaná mechanika  Inovační inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Materiálové inženýrství  Strojírenská technologie  Strojírenská technologie a materiály  Strojní inženýrství  Výrobní systémy a procesy

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Netkané a nanovlákenné materiály  Oděvní a textilní technologie  Textilní inženýrství  Textilní technika a materiálové inženýrství  Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiálové vědy  Materiály  Materiály a technologie v dopravě  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Strojírenská technologie

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná mechanika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie  Energetické stroje a zařízení  Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení   a dalších 11 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Automobilní a dopravní inženýrství  Energetické inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Industrial Engineering   a dalších 24 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dynamika konstrukcí a mechatronika  Výpočty a design

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Diagnostika a servis silničních vozidel  Dopravní a manipulační technika  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Programování NC strojů   a dalších 8 oborů