Technika a informatika

Nalezli jsme 9 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Informační technologie ve vzdělávání

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Aplikovaná informatika  Chemie  Chemie (dvouoborové)  Informační systémy  Informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Building structures  Dopravní inženýrství  Dopravní stavby  Geotechnika  Konstrukce staveb  Městské inženýrství  Městské inženýrství a stavitelství   a dalších 7 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Automobilové elektronické systémy  Biomedicínské inženýrství  Biomedicínský technik  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Elektronika  Informatika   a dalších 9 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Biomechanické inženýrství  Chemická metalurgie  Chemické a enviromentální inženýrství   a dalších 11 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Aplikovaná mechanika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie   a dalších 17 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu  Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Komerční inženýrství v oblasti surovin   a dalších 11 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma