Technika a informatika

Nalezli jsme 2 školy

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační a řídicí technologie (EN)  Informační technologie   a dalších 9 oborů

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Chemie potravin a bioaktivních látek  Inženýrství ochrany životního prostředí   a dalších 16 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test