Technika a informatika

Nalezli jsme 74 škol

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Budovy a prostředí  Building Structures  Geoinformatika  Integrální bezpečnost staveb  Inteligentní budovy  Inteligentní budovy (EN)  Inženýrství životního prostředí   a dalších 8 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika  Informační systémy  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika  Počítačové sítě a komunikace  Počítačové systémy   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní stavitelství   a další 2 obory

Dopravní fakulta Jana Pernera

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analýza biologických materiálů  Anorganická technologie  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Hodnocení a analýza potravin  Chemické inženýrství   a dalších 9 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Informatika ve veřejné správě  Pojistné inženýrství  Regional and Information Management  Regionální a informační management

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Informační systémy a technologie  Information Systems Management  Kognitivní informatika  Podniková informatika  Znalostní a webové technologie

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Elektroenergetika  Elektronika a aplikovaná informatika  Jaderná elektroenergetika  Komerční elektrotechnika   a další 2 obory

Fakulta elektrotechnická

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský inženýr  Biomedicínský inženýr (EN)  Biomedicínský inženýr (RJ)  Civilní nouzové plánování  Přístroje a metody pro biomedicínu

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikované matematicko-stochastické metody  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze   a dalších 5 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Komunikační a informační systémy  Komunikační a informační technologie  Letecká a raketová technika  Letecké elektrotechnické systémy   a další 4 obory

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Informační technologie  Integrated Systems in Buildings  Integrované systémy v budovách  Počítačové a komunikační systémy  Učitelství informatiky pro základní a střední školy

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie potravin a bioaktivních látek  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů  Konstrukce technologických zařízení  Materiálové inženýrství  Řízení jakosti  Technologie potravin   a další 2 obory

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie a jakostní inženýrství  Aplikovaná inženýrská informatika  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Senzorika a kybernetika v chemii

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganické nekovové materiály  Bioinformatika  Kovové materiály  Materiály pro elektroniku  Polymerní materiály  Syntéza léčiv  Technologie konzervování a restaurování   a další 4 obory

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biotechnologie  Biotechnologie léčiv  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí  Technologie vody