Nalezli jsme 12 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Strojírenství
 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Strojírenství
 • Průmyslový design ve strojírenství
 • Strojírenská technologie

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikované strojírenství
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Řízení výroby

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Řízení strojů a procesů
 • Energetika a životní prostředí

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenská technologie – technologie obrábění
 • Progresivní technologie a materiály
 • Strojírenské materiály a technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Fakulta textilní

 • Výroba oděvů a a technické konfekce
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály - Projektování a tvorba textilií
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály - Netkané textilie a nanovlákna
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Strojní inženýrství (EN)
2 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
 • Informatika pro logistiku
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.