Nalezli jsme 12 škol

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Strojírenství
 • Pozemní stavby
 • Znalectví

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Průmyslový design ve strojírenství
 • Strojírenská technologie
 • Procesní inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Fakulta strojní

 • Výrobní inženýrství
 • Řízení průmyslových systémů
 • Technika prostředí

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové inženýrství
 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Produktové inženýrství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta textilní

 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
1 program

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Mechatronika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Metalurgické inženýrství (EN)
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika a řízení výrobních procesů
 • Logistika a řízení dopravních procesů
2 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Konstruování strojů a technických zařízení

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.