Veřejná správa

37 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Ekonomická fakulta

 • Veřejná ekonomika a a správa
 • Veřejná ekonomika a správa
2 programy

European Business School SE

 • MBA - Management ve veřejné správě
 • MPA - Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve veřejné správě
1 program

Právnická fakulta

 • Teorie a praxe trestního a správního procesu
 • Veřejná správa
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Evropská hospodářskoprávní studia
1 program

Právnická fakulta

 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • International and European Law (EN)
 • Právo ve veřejné správě
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
1 program

Vysoká škola PRIGO

 • Veřejná ekonomika a správa
1 program

Právnická fakulta

 • Správní právo a správní věda
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Management sociálních služeb
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Místní samospráva
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Neziskové organizace

a další 2 programy

5 programů