Nalezli jsme 157 škol

Staňte se součástí PEF ČZU v Praze! Objevte svět ekonomie a moderních technologií. Přidejte se k nám na: Buď PEFák.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Finanční management

a dalších 16 programů

19 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
 • Ekonomika a management podniku
 • Resocializační a penitenciární pedagogika

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Germanoslavistika
 • Deutsch und Slawistik (DE)
 • Germanoslavistika (RU)

a dalších 167 programů

170 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofická studia
 • Románská filologie
 • Latinský jazyk a kultura

a dalších 71 programů

74 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Molekulární biologie a genetika

a dalších 72 programů

75 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Mathematics (EN)
 • Geografie (sdružené studium)

a dalších 41 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Kinantropologie
 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Sociální pedagogika

a dalších 80 programů

83 programů

Pedagogická fakulta

 • Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Logopedie (jednooborové)

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta humanitních studií

 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Obecná antropologie
 • General Antropology (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Medical Biology and Genetics

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Theory of Computing, Discrete Models and Optimization

a dalších 74 programů

77 programů

Fakulta informatiky

 • Digitální lingvistika
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)

a dalších 23 programů

26 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Finance
 • Finance, účetnictví a daně

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Bioinformatika
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 73 programů

76 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda
 • Hudební věda
 • Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 100 programů

103 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Educational and School Psychology (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 153 programů

156 programů

1. lékařská fakulta

 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Fyzioterapie

a dalších 51 programů

54 programů

3. lékařská fakulta

 • Cardiovascular Science (EN)
 • Kardiovaskulární vědy
 • Cell Biology and Pathology (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnické záchranářství
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství
 • Inženýrství energetických materiálů (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence

a další 4 programy

7 programů