Zapište si do diáře: Srpnové termíny pro podání přihlášek na VŠ

31. 7. 2018 | Pro uchazeče na VŠ

calendario-data-validade-3

Srpen už dávno není okurkovou sezónou, a tak ani naše vysoké školy nezahálejí a přijímají přihlášky i v těchto parných letních dnech. V našem mega přehledu najdete všechny srpnové termíny pro podání přihlášek na bakalářská, magisterská i doktorská studia. Seznam je tak nabitý, že si můžete podávat přihlášku prakticky každý den!

01.08.2018

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (5 oborů)

 

03.08.2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní (15 oborů)

 

05.08.2018

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (4 obory)

 

06.08.2018

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)

 

09.08.2018

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní (3 obory)

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta chemická (6 oborů)

 

10.08.2018

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní (5 oborů)

 

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta (10 oborů)

 

Univerzita Karlova v Praze

Evangelická teologická fakulta (3 obory)

 

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky (3 obory)

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (11 oborů)

Univerzitní studijní programy (1 obor)

 

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta strojní (2 obory)

Fakulta zdravotnických studií (3 obory)

 

12.08.2018

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta (7 oborů)

 

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická (9 oborů)

 

13.08.2018

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství (7 oborů)

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií (3 obory)

Fakulta logistiky a krizového řízení (3 obory)

 

14.08.2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta (9 oborů)

 

15.08.2018

CEVRO Institut, z.ú. (9 oborů)

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta (6 oborů)

Zemědělská fakulta (9 oborů)

 

Ostravská univerzita

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (21 oborů)

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta (14 oborů)

Univerzitní studijní programy (2 obory)

 

16.08.2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta (17 oborů)

Pedagogická fakulta (9 oborů)

 

17.08.2018

Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav v Opavě (4 obory)

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí (1 obor)

Přírodovědecká fakulta (12 oborů)

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství (14 oborů)

 

19.08.2018

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta (20 oborů)

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta managementu (1 obor)

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava (8 oborů)

 

20.08.2018

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta (7 oborů)

 

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií (1 obor)

 

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera (5 oborů)

 

23.08.2018

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta (11 oborů)

 

24.08.2018

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií (2 obory)

 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (1 obor)

 

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní (1 obor)

 

25.08.2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství (4 obory)

 

27.08.2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta strojního inženýrství (4 obory)

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (4 obory)

 

29.08.2018

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (4 obory)

 

30.08.2018

CEVRO Institut, z.ú. (9 oborů)

 

31.08.2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta (17 oborů)

 

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě (2 obory)

Obchodně podnikatelská fakulta (13 oborů)

 

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta (4 obory)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (17 oborů)

 

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií (2 obory)

 

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta filozofická (10 oborů)