CEVRO Institut je soukromou vysokou školou, která poskytuje bakalářské a magisterské obory se zaměřením na právní a společenské vědy. Na škole působí pedagogický sbor, ve kterém se snoubí zkušenosti a noblesa starších i mladších profesorů a docentů s dynamikou mladších odborných asistentů – lidí z praxe, a individuální přístup ke studentům, zahrnující mj. pravidelné pořádání odborných a společenských událostí.

Studijní programy

CEVRO nabízí celkem 8 bakalářských a magisterských oborů v prezenční i kombinované formě, v rámci nichž se studentům dostává vzdělání v právních disciplínách, politologii, ekonomii, sociologii, politické filosofii i moderních metodách řízení či marketingu. V kombinované formě lze rovněž studovat program MBA (3 semestry), MPA (3 semestry) a LL.M. (3 semestry). Všechny obory lze studovat v Praze, některé obory jsou rovněž nabízeny na studijním středisku v Českém Krumlově.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru, např. v právních odděleních národních a nadnárodních institucí, u soudů, ve státní správě a samosprávě, v médiích, v poradenských společnostech atp.

www.cevroinstitut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá dvěma formami, uchazeč o studium si sám vybere formu přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může mít formu buď písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio, nebo ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru.

Termínů pro podání přihlášky ke studiu je více. Více informací naleznete zde.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 400 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Den otevřených dveří na CEVRO Institutu

Den otevřených dveří na CEVRO Institutu

Zajímá Vás, jak vypadá vysoká škola CEVRO Institut? Uvažujete o studiu na naší vysoké škole? Chcete si pohovořit s Vašimi budoucími vyučujícími? Nebo si chcete prohlédnout historické prostory Měšťanské besedy? číst více

Doplňující informace

Erasmus

V rámci Erasmu mohou studenti strávit část svých studií na některé z partnerských univerzit, konkrétně se jedná o následující země: Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko a Turecko.

Na týden vysokoškolákem

Oblíbený vzdělávací projekt, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní poznat na týden život studenta vysoké školy. Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou najít nové přátele s podobnými zájmy.