CEVRO Institut je soukromou vysokou školou, která poskytuje bakalářské a magisterské obory se zaměřením na právní a sociální vědy. Na škole působí pedagogický sbor, ve kterém se snoubí zkušenosti a noblesa starších i mladších profesorů a docentů s dynamikou mladších odborných asistentů – lidí z praxe, a individuální přístup ke studentům, zahrnující mj. pravidelné pořádání odborných a společenských událostí.

Studijní programy

CEVRO nabízí celkem 8 bakalářských a magisterských oborů v prezenční i kombinované formě, v rámci nichž se studentům dostává vzdělání v právních disciplínách, politologii, ekonomii, sociologii, politické filosofii i moderních metodách řízení či marketingu. V kombinované formě lze rovněž studovat program MBA (3 semestry) a MPA (4 semestry). Všechny obory lze studovat v Praze, některé obory jsou rovněž nabízeny na studijním středisku v Českém Krumlově.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru, např. v právních odděleních národních a nadnárodních institucí, u soudů, ve státní správě a samosprávě, v médiích, v poradenských společnostech atp.

www.cevroinstitut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá dvěma formami, uchazeč o studium si sám vybere formu přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může mít formu buď písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio, nebo ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru.

Termínů pro podání přihlášky ke studiu je více. Více informací naleznete zde.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 400 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Den otevřených dveří na CEVRO Institutu

Den otevřených dveří na CEVRO Institutu

Zajímá Vás, jak vypadá vysoká škola CEVRO Institut? Uvažujete o studiu na naší vysoké škole? Chcete si pohovořit s Vašimi budoucími vyučujícími? Nebo si chcete prohlédnout historické prostory Měšťanské besedy? číst více

Doplňující informace

Erasmus

V rámci Erasmu mohou studenti strávit část svých studií na některé z partnerských univerzit, konkrétně se jedná o následující země: Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko a Turecko.

Cena studia

Cena bakalářského studia činí 25 500 Kč za semestr v prezenční a 26 500 Kč za semestr v kombinované formě. Za magisterské studium student zaplatí 27 500 Kč za semestr v prezenční a 29 500 Kč v kombinované formě. Cena za vzdělávací program MPA či MBA je 130 000 Kč.

Na týden vysokoškolákem

Oblíbený vzdělávací projekt, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní poznat na týden život studenta vysoké školy. Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou najít nové přátele s podobnými zájmy.