Přehled nových termínů přihlášek a přijímacích zkoušek

24. 3. 2020 | Aktuality

student-doing-test-classroom_73622-1125Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam škol, které kvůli pandemii koronaviru a vyhlášenému nouzovému stavu v České republice posunuly termíny přijímacích zkoušek či termíny pro podání přihlášek.

Česká zemědělská univerzita v Praze

„Stanovené termíny přijímacích zkoušek zůstávají v platnosti, bude však záležet na tom, kdy proběhnou maturity, což dosud není jisté. V současnosti čekáme na nutnou změnu legislativy novelou zákona o VŠ, aby bylo možné v případě potřeby doplnit další termíny přijímacích zkoušek. Všechny však chceme ujistit, že se přijímací zkoušky budou konat v takových termínech, aby se jich mohli letošní maturanti zúčastnit. A pokud nastane jakákoliv změna situace, uchazeči budou vždy včas informováni,“ uvádí web ČZU.

 

Masarykova univerzita

Původně měla univerzita pořádat Testy studijních předpokladů (TSP) ve dnech 25. a 26. dubna. Místo toho se testy budou konat 20. a 21. června. Škola nabídne i náhradní červnový termín pro akutně nemocné studenty či osoby, které jsou v karanténě nebo jsou nakaženy koronavirem. Přijímací zkoušky bude organizovat tak, aby je v jedné místnosti skládalo najednou maximálně 100 lidí. Stejně tak se posunou termíny oborových testů, které ovšem stanoví jednotlivé fakulty, nikoliv univerzita jako celek.

 

Ostravská univerzita

Termíny se zatím nemění. O případných změnách budou uchazeči informováni prostřednictvím mailu.

 

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta prodloužila termín pro podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studijní programy do 31. května 2020, pro doktorské studium do 31. května 2020. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné prodloužila termín pro bakalářské a magisterské obory do 11. května 2020, pro doktorské studium do 17. srpna 2020.

Fakulta veřejných politik v Opavě prodloužila termín pro podání přihlášky na bakalářské a navazující magisterské studijní programy do 31. května 2020, pro doktorské studium do 31. srpen 2020.

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta umění a designu prodloužila termín pro podání přihlášek do 27. dubna.

Do 30. dubna prodlužují termíny pro podání přihlášek pedagogická fakulta, filozofická fakulta, fakulta strojního inženýrství a fakulta sociálně ekonomická.

Do 31. května se mohou hlásit zájemci o studium na fakulta životního prostředí.

 

Univerzita Karlova

„Květnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května (včetně) a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám,“ uvedla na svém webu univerzita.

Protože je možné, že dojde k posunu termínů maturit, Univerzita Karlova umožní složení přijímacích zkoušek i studentům, kteří v době přijímacích zkoušek ještě neodmaturovali.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta u bakalářských programů Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční i kombinované formě studia posune termín přijímaček na 15. – 17. června.

Přírodovědecká fakulta vyhlásí termín druhého kola přijímaček v období od 15. dubna do 11. července.

Právnická fakulta bude přijímat uchazeče na základě výsledků SCIO testů.

Lékařská fakulta termín přijímaček teprve upřesní. Je možné, že od nich bude upuštěno a o přijetí rozhodne prospěch.

Filozofická fakulta u některých oborů od přijímacích zkoušek již upustila.

Fakulta tělesné kultury zrušila některé dílčí části přijímacích zkoušek.

 

Univerzita Pardubice

Termíny přijímacích zkoušek se nemění. Studenti mohou skládat přijímací zkoušky i bez maturity. Některé fakulty však prodlužují termíny pro podání přihlášek.

Fakulta elektrotechniky a informatiky prodloužila možnost podat si přihlášku do bakalářského studia až do konce května.

Fakulta chemicko-technologická posunuje termín podání přihlášek do bakalářských studijních programů o měsíc do 30. 4. 2020.

Současně prodloužila také o měsíc termín podání přihlášek do doktorských studijních programů do 31. 5. 2020.

Fakulta ekonomicko-správní poskytla pozdější termín pro zaslání ověřené kopie vysvědčení z předposledního ročníku střední školy do 30. 4. 2020 a nabídla možnost poslat vysvědčení elektronicky bez ověření.

 

Podmínky a termíny přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se v tuto chvíli nemění. Mění se ovšem podmínky pro studenty, kteří se hlásí na studium v cizím jazyce a to následovně:
Termín pro podání přihlášek se posouvá na 30. června 2020 s výjimkou studijního programu International management CEMS MIM, kde přijímací řízení již běží, a studijních programů Fakulty informatiky a statistiky, kde zůstává termín 30.4. 2020.

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Uchazeči o bakalářské studium se mohou nově hlásit do 15. dubna 2020 (původní termín 31. března), uchazeči o magisterské studium do 15. května 2020 (původní termín 15. dubna). Více času podat přihlášku budou mít i zájemci o doktorské studium, a to do 15. června 2020 (původní termín 15. dubna). Z důvodu přetrvávajícího nouzového stavu je umožněno dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře později (až do data zápisu ke studiu).

 

Západočeská univerzita v Plzni

Některé fakulty plzeňské univerzity prodlužují termín pro podání přihlášek. „Fakulta aplikovaných věd posunula termín pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu na 14. dubna, Fakulta právnická stanovila pro všechny uchazeče nový termín na 15. dubna, Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií prodloužily lhůtu na 30. dubna,“ uvádí univerzita na webu.