Přehled nových termínů přihlášek a přijímacích zkoušek

24. 3. 2020 | Aktuality

student-doing-test-classroom_73622-1125Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam škol, které kvůli pandemii koronaviru a vyhlášenému nouzovému stavu v České republice posunuly termíny přijímacích zkoušek či termíny pro podání přihlášek.

Česká zemědělská univerzita v Praze

„Stanovené termíny přijímacích zkoušek zůstávají v platnosti, bude však záležet na tom, kdy proběhnou maturity, což dosud není jisté. V současnosti čekáme na nutnou změnu legislativy novelou zákona o VŠ, aby bylo možné v případě potřeby doplnit další termíny přijímacích zkoušek. Všechny však chceme ujistit, že se přijímací zkoušky budou konat v takových termínech, aby se jich mohli letošní maturanti zúčastnit. A pokud nastane jakákoliv změna situace, uchazeči budou vždy včas informováni,“ uvádí web ČZU.

 

Masarykova univerzita

Původně měla univerzita pořádat Testy studijních předpokladů (TSP) ve dnech 25. a 26. dubna. Místo toho se testy budou konat 20. a 21. června. Škola nabídne i náhradní červnový termín pro akutně nemocné studenty či osoby, které jsou v karanténě nebo jsou nakaženy koronavirem. Přijímací zkoušky bude organizovat tak, aby je v jedné místnosti skládalo najednou maximálně 100 lidí. Stejně tak se posunou termíny oborových testů, které ovšem stanoví jednotlivé fakulty, nikoliv univerzita jako celek.

 

Ostravská univerzita

Termíny se zatím nemění. O případných změnách budou uchazeči informováni prostřednictvím mailu.

 

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta prodloužila termín pro podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studijní programy do 31. května 2020, pro doktorské studium do 31. května 2020. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné prodloužila termín pro bakalářské a magisterské obory do 11. května 2020, pro doktorské studium do 17. srpna 2020.

Fakulta veřejných politik v Opavě prodloužila termín pro podání přihlášky na bakalářské a navazující magisterské studijní programy do 31. května 2020, pro doktorské studium do 31. srpen 2020.

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta umění a designu prodloužila termín pro podání přihlášek do 27. dubna.

Do 30. dubna prodlužují termíny pro podání přihlášek pedagogická fakulta, filozofická fakulta, fakulta strojního inženýrství a fakulta sociálně ekonomická.

Do 31. května se mohou hlásit zájemci o studium na fakulta životního prostředí.

 

Univerzita Karlova

„Květnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května (včetně) a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám,“ uvedla na svém webu univerzita.

Protože je možné, že dojde k posunu termínů maturit, Univerzita Karlova umožní složení přijímacích zkoušek i studentům, kteří v době přijímacích zkoušek ještě neodmaturovali.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta u bakalářských programů Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční i kombinované formě studia posune termín přijímaček na 15. – 17. června.

Přírodovědecká fakulta vyhlásí termín druhého kola přijímaček v období od 15. dubna do 11. července.

Právnická fakulta bude přijímat uchazeče na základě výsledků SCIO testů.

Lékařská fakulta termín přijímaček teprve upřesní. Je možné, že od nich bude upuštěno a o přijetí rozhodne prospěch.

Filozofická fakulta u některých oborů od přijímacích zkoušek již upustila.

Fakulta tělesné kultury zrušila některé dílčí části přijímacích zkoušek.

 

Univerzita Pardubice

Termíny přijímacích zkoušek se nemění. Studenti mohou skládat přijímací zkoušky i bez maturity. Některé fakulty však prodlužují termíny pro podání přihlášek.

Fakulta elektrotechniky a informatiky prodloužila možnost podat si přihlášku do bakalářského studia až do konce května.

Fakulta chemicko-technologická posunuje termín podání přihlášek do bakalářských studijních programů o měsíc do 30. 4. 2020.

Současně prodloužila také o měsíc termín podání přihlášek do doktorských studijních programů do 31. 5. 2020.

Fakulta ekonomicko-správní poskytla pozdější termín pro zaslání ověřené kopie vysvědčení z předposledního ročníku střední školy do 30. 4. 2020 a nabídla možnost poslat vysvědčení elektronicky bez ověření.

 

Podmínky a termíny přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se v tuto chvíli nemění. Mění se ovšem podmínky pro studenty, kteří se hlásí na studium v cizím jazyce a to následovně:
Termín pro podání přihlášek se posouvá na 30. června 2020 s výjimkou studijního programu International management CEMS MIM, kde přijímací řízení již běží, a studijních programů Fakulty informatiky a statistiky, kde zůstává termín 30.4. 2020.

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Uchazeči o bakalářské studium se mohou nově hlásit do 15. dubna 2020 (původní termín 31. března), uchazeči o magisterské studium do 15. května 2020 (původní termín 15. dubna). Více času podat přihlášku budou mít i zájemci o doktorské studium, a to do 15. června 2020 (původní termín 15. dubna). Z důvodu přetrvávajícího nouzového stavu je umožněno dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře později (až do data zápisu ke studiu).

 

Západočeská univerzita v Plzni

Některé fakulty plzeňské univerzity prodlužují termín pro podání přihlášek. „Fakulta aplikovaných věd posunula termín pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu na 14. dubna, Fakulta právnická stanovila pro všechny uchazeče nový termín na 15. dubna, Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií prodloužily lhůtu na 30. dubna,“ uvádí univerzita na webu.

Další články k tématu

Zachovejte dva termíny přijímaček, žádají rodiče

Zachovejte dva termíny přijímaček, žádají rodiče

Již několik dní od vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol avizoval ministr školství Robert Plaga, že společné přijímací zkoušky na střední školy se místo dvou termínů budou konat jen v jednom. Nyní už byl návrh schválen vládou. Termín přijímaček však zatím ministerstvo nestanovilo. Řada rodičů žáků, které významná zkouška čeká, je však proti. V peticích žádají, …

číst více
Přijímačky na střední dopadly lépe než loni koronaviru navzdory

Přijímačky na střední dopadly lépe než loni koronaviru navzdory

Žáci hlásící se na víceletá gymnázia zaznamenali letos celkově lepší výsledky než minulý rok. Největší úspěch měli uchazeči o studium na osmiletých gymnázií, kteří měli v testu z matematiky v průměru o deset procentních bodů lepší výsledek než jejich předchůdci minulý rok. Cermat, který je autorem a vyhodnocovatelem společných přijímacích zkoušek, se domnívá, že za zlepšením výsledků stojí …

číst více
Další změny kvůli koronaviru. Přijímačky na SŠ se možná budou upravovat

Další změny kvůli koronaviru. Přijímačky na SŠ se možná budou upravovat

Nejistota. To je pocit, který v současné situaci sdílí žáci základních škol napříč ročníky, jejich rodiče i učitelé. Nejvíc ho ale pociťují deváťáci, které příští rok čekají přijímací zkoušky na střední školy. Zatímco distanční výuka prokazatelně prohlubuje rozdíly mezi žáky – poslední ročníky nevyjímaje – a nikdo teď neví, kdy skončí, ministerstvo školství zatím konkrétní úpravu …

číst více