Kultura a umění

Nalezli jsme 34 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Fotografie a audiovize  Grafický a mediální design  Kreativní marketing  Kreativní psaní  Management v kreativním průmyslu  On-line marketing

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Sémiotika a filozofie komunikace  Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Studium humanitní vzdělanosti

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: Ph.D. by Publication

University of New York in Prague

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Mediální a kulturální studia  Muzikologie  Teorie a dějiny hudby  Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu  Teorie a dějiny výtvarných umění  Teorie literatury

Filozofická fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Multimédia a design  Multimedia and Design

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: LL.M. - Arbitráž a mediace

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny výtvarného umění  Divadelní věda  Filmová věda  Hudební věda  Hudební věda (EN)

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Jazyková a literární kultura

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (dvouoborová)  Výtvarná výchova (jednooborové)

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Kulturní dějiny  Literární věda - teorie a dějiny národních literatur  Teorie a dějiny české literatury

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Interpretace a teorie interpretace

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Hudební teorie a pedagogika

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Alternativní a loutková tvorba a její teorie  Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Dramatická výchova  Scénická tvorba a teorie scénické tvorby  Teorie a praxe divadelní tvorby

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Hudební produkce  Hudební teorie  Choreografie a teorie choreografie  Interpretace a teorie interpretace  Skladba a teorie skladby  Taneční věda  Zvuková tvorba

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Restaurování výtvarných děl  Volné umění  Výtvarná tvorba

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Divadlo a výchova  Dramatická umění  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Výchovná dramatika Neslyšících

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Interpretace a teorie interpretace  Klavírní pedagogika  Kompozice a teorie kompozice