Kultura a umění

Nalezli jsme 36 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Mediální studia  Mediální studia (dvouoborové)  Muzikologie  Muzikologie (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Produkce

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Divadelní věda  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia  Filmová studia (dvouoborové)  Hudební věda  Hudební věda (dvouoborové)  Studia nových médií  Studia nových médií (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (dvouoborová)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Cembalo  Fagot  Flétna  Grafika  Hoboj  Housle  Intermediální umění  Klarinet  Klavír  Kontrabas  Kresba  Lesní roh  Malba  Pozoun  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Trubka  Viola  Violoncello  Zpěv

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Dramatická výchova  Dramaturgie alternativního a loutkového divadla  Dramaturgie činoherního divadla  Herectví alternativního a loutkového divadla  Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku  Produkce   a dalších 5 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální studia  Cinema and Digital Media  Dokumentární tvorba  Fotografie  Kamera  Produkce  Restaurování fotografie  Režie  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba  Zvuková tvorba

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Bicí nástroje  Bicí nástroje - jazz  Cembalo  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Hudební management  Hudební produkce  Hudební režie  Hudební teorie  Choreografie  Klarinet  Klavír   a dalších 23 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Průmyslový design  Průmyslový design (EN)

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Audiovizuální tvorba a divadlo  Činoherní režie  Divadelní dramaturgie  Divadelní manažerství  Divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Scénografie  Světelný design  Výchovná dramatika Neslyšících

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dirigování orchestru  Dirigování sboru  Historická interpretace  Hra na bicí nástroje  Hra na cembalo  Hra na fagot  Hra na flétnu  Hra na hoboj  Hra na housle  Hra na klarinet  Hra na klavír   a dalších 14 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglická a americká literatura  Anglická a americká literatura (dvouoborové)  Dějiny a filozofie umění  Literárně-historická studia

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny umění  Hudební věda  Literární komparatistika  Literatura a mezikulturní komunikace  Management v kultuře  Srovnávací a uměnovědná studia  Teorie a dějiny divadla   a další 2 obory

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Audiovizuální tvorba  Tvůrčí fotografie