• jedna z mála vysokých škol v České republice, která otevírá ateliéry grafického designu, animace a fotografie
  • jedinečná vysoká škola s akreditovaným oborem literární tvorba
  • jediná vysoká škola, kde můžete studovat reklamu

Studium na vysoké škole kreativní komunikace je příležitost pro všechny, kdo chtějí rozvíjet svůj talent a současně nastartovat profesní kariéru spisovatele, publicisty, redaktora, copywritera, animátora, fotografa, filmaře nebo designéra.

Paradoxem dnešního světa ovládaného komunikačními technologiemi je, že lidé ztrácejí schopnost komunikovat. Vyjádřit se slovem či obrazem adekvátně situaci a obsahu sdělení, kultivovaně, vkusně a originálně, v tom je kus umění. Pod vedením pedagogů, vzdělaných profesionálů, tuto dovednost získáte. A naučíte se, jak ji dovést k dokonalosti.

Cílem Vysoké školy kreativní komunikace je vychovávat profesionály v oblasti literární a vizuální tvorby, kteří se nebudou bát měnit svět k lepšímu.

vskk.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

1) Talentová část - prověřuje na základě předložených autorských prací uchazečovu kreativitu ve zvoleném oboru.

2) Ústní část – uchazeč přinese strukturovaný seznam knih české a světové beletrie, zhlédnutých filmů, divadelních představení, uměleckých výstav apod., celkově alespoň 30 položek. Ústní část bude mít charakter rozpravy nad předloženými tituly ze seznamu, hodnocena bude i schopnost formulovat svůj názor. Zkušební komise dále prověří uchazečovy autorské ambice, motivaci a předpoklady ke studiu.

Více informací o přijímacích zkouškách