Univerzita Jana Amose Komenského je největší soukromou vysokou školou v České republice a zároveň první soukromou vysokou školou u nás, která získala statut univerzity. Poskytuje studium na všech stupních vysokoškolského studia – od bakalářského po doktorské. Rovněž poskytuje programy MBA.

Studijní programy

Nabídka studia pokrývá širokou škálu oborů: Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia a Scénická a mediální studia. Nedávno byl otevřen obor Bezpečnostní studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatní na nejrůznějších pozicích ve veřejném či soukromém sektoru, zpravidla v závislosti na absolvovaném oboru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studijní programy se nekoná. 

Přihlášku ke studiu je možné podat do 31.3. (1.termín) nebo do 15.9. (2.termín).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Erasmus

Studenti mohou v rámci programu Erasmus sbírat pracovní či studijní zkušenosti v členských zemích EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a v kandidátských zemích EU (Turecko, Makedonie). V rámci studijního pobytu stráví studenti většinou jeden až dva semestry na některé z partnerských univerzit, pracovní stáž musí trvat v rozmezí 2-12 měsíců. Přihlásit se může student všech tří stupňů studia prezenční i kombinované formy. V rámci studijního pobytu či pracovní stáže získá student stipendium, jeho částka se odvíjí od cílové destinace.

Meziuniverzitní spolupráce

Na základě meziuniverzitních bilaterálních dohod spolupracuje UJAK Praha již 5 let s univerzitami v Kazachstánu v rámci bakalářského oboru Evropská hospodářskoprávní studia a programu MBA.

Ubytování a koleje

UJAK nedisponuje vlastními kolejemi, studentům kombinované formy studia však nabízí ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Aramis na Praze 3 za zvýhodněné ceny. Aktuální ceník je k nalezení zde.

Cena studia

Za studium většiny bakalářských a magisterských oborů zaplatí student 25 000 Kč/semestr (pouze obor Scénická a mediální studia stojí 30 000 Kč). Školné za doktorské studium činí 15 000 Kč/semestr. Studijní program MBA stojí 180 000 Kč.

Financování studia

Škola ve spolupráci s pobočkou České spořitelny připravila pro studenty možnost financování studia na této škole formou úvěru. Více informací zde