Ekologie a ochrana prostředí

27 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmental Geosciences (EN)
 • Environmental Modelling (EN)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny
2 programy