Ekologie a ochrana prostředí

26 škol a fakult

📖 Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Přírodovědecká fakulta

  • Ochrana a tvorba krajiny
  • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
2 programy

Fakulta strojní

  • Inteligentní budovy
  • Technika prostředí
2 programy

Fakulta životního prostředí

  • Aplikovaná ekologie
  • Environmental Geosciences (EN)
  • Environmental Modelling (EN)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

  • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

  • Ekologie a ochrana životního prostředí
  • Ochrana a tvorba krajiny
2 programy