Tituly MBA, BBA, DBA, MSc, LLM: Co to je a kde to získat

26. 2. 2013 | Inspirace

Studium MBA začíná být poměrně známým i v České republice. Ovšem nejen manažeři mají svůj titul – kromě MBA a variant BBA a DBA na několika českých školách můžete získat za jméno třeba LLM či MSc. Co tyto zkratky znamenají a kde takový titul získáte?

Tituly jako BBA, MBA, DBA či LLM nabízí v České republice už přes dvacet škol. Velice často jde o zahraniční vysoké školy či jejich pobočky. Všechny zmíněné tituly totiž pochází původně ze zahraničí a v českém vzdělávacím systému nejsou takzvaně „nostrifikovány“ – toto vzdělání se tedy nepokládá za adekvátní vysokoškolskému studiu, tituly jsou profesní, nikoliv akademické. Přesto je studium v těchto programech podporováno ministerstvem školství, jejich získání zvyšuje cenu absolventů na trhu práce, dle výzkumů jim zaručuje vyšší plat a také jim velmi usnadní práci v zahraničí.

 

MBA – Master of Business Administration

Tento titul je už i v českém prostředí poměrně známý, přesto o něm uveďme alespoň základní informace. Jde o titul manažerský; typickým studentem je podnikatel pohybující se již několik let v praxi, který chce zlepšit své manažerské schopnosti a zvýšit svou cenu na trhu práce. Mnohé školy kladou podmínku mít za sebou alespoň tři roky na manažerské pozici. Do studia MBA jsou často přijímáni pouze studenti, kteří už mají minimálně bakalářský titul (anglický termín „master“ je také ekvivalentem českého „magistr“). Přesto jsou i školy, které umožňují zápis do MBA studia bez něj, případně přijmou ke studiu osoby bez titulu, je-li tento nedostatek kompenzován množstvím a délkou praktických zkušeností. V zemích jako USA a Velká Británie je denní studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách.

Studium trvá zpravidla rok a půl až tři roky a je orientováno co nejvíce prakticky. V České republice je vždy placené (a to i tehdy, chcete-li ho studovat na veřejné vysoké škole, např. na VUT). V současnosti existuje přes dvacet škol, které nabízejí získání titulu MBA. Hlavní školy sdružuje také Česká asociace MBA škol.

 

LLM – Master of Laws

Titul LLM je určen absolventům právnického vzdělání nebo absolventům neprávnického vzdělání s praxí v právní oblasti. Hodí se pro manažery a ředitele firem, pracovníky veřejné správy a samozřejmě také pro právníky a advokáty, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem – a na obchodní a podnikové právo je studium také nejvíce zaměřeno. Studium trvá od jednoho roku do tří a půl let, cena se pohybuje v rozmezí 200.000 – 300.000,– Kč. Ještě nedávno bylo možno získat LLM pouze v zahraničí – dnes ho v České republice nabízejí následující školy:

  • University of New York in Prague (UNYP) v oboru Mezinárodní a komerční právo víkendovou formou; studium v angličtině trvá jeden rok
  • Masarykova univerzita v oboru Corporate Law, studium v češtině víkendovou formou trvá dva roky

 

MSc – Master of Science

Programy MSc se týkají různých oblastí od IT přes přírodní vědy až po vědy společenské. Jsou určeny absolventům minimálně bakalářského studia. Konkrétní zaměření programu je pak vyjádřeno za titulem, např. Master of Science in Business Administration, Master of Science in Finance, Master of Science in Information Technology a podobně. Variabilita oblastí, v nichž je možné získat MSc, je tak poměrně velká. Studium MSc je na rozdíl od studia MBA zaměřeno méně prakticky a obsahuje více výzkumných a teoretických prvků. Trvá zpravidla jeden až dva a půl roku a stojí zhruba 100.000 – 200.000,– Kč. Získat ho můžete například na těchto školách:

  • London International Graduate School (LIGS) v oborech Marketing, Management, Finanční management a HR management, délka studia je jeden rok formou interaktivní online výuky
  • Prague City University v oboru Management za jeden rok, v angličtině a kombinovanou formou
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská (FP VUT), v oboru MSc in Business and Informatics / IT, a to v češtině, kombinovaně a s trváním dva roky

 

BBA – Bachelor of Business Administration

BBA je jakousi přípravou na MBA. Pokud by MBA bylo chápáno jako studium magisterské, BBA může být chápáno jako studium bakalářské, resp. jako jeho varianta – ovšem s tím rozdílem, že může trvat i pouze dva semestry, tedy jeden rok (ve skutečnosti ovšem častěji program trvá klasické tři roky). Program BBA je určen především absolventům středních škol s minimální nebo žádnou manažerskou praxí a je koncipován tak, aby účastníkům umožnil doplnit si teoretické vzdělání a znalosti zejména v oblasti managementu, marketingu, personalistiky či práva.

Tento program v České republice nabízí pět škol:

  • LIGS university (LIGS) distančně v oboru Interactive Online BBA / Management (jednoleté studium)
  • Prague City University v oboru BA (Hons) International Management / International management (tříleté studium)

 

DBA – Doctor of Business Administration

Tento titul je „doktorskou“ verzí MBA. Má-li poskytovatel studijního programu DBA uzavřenou patřičnou smlouvu se zahraniční univerzitou, může být získaný titul DBA nahrazen mezinárodně platným a také v českém prostředí uznávaným titulem Ph.D. Studium DBA je určeno především vrcholovým manažerům, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se i o vědecko-výzkumný aspekt manažerské práce. Studium trvá zpravidla tři až pět let.

V České republice můžete tento titul získat na následujících školách:

  • LIGS university v oborech Management, Finance, Marketing či HR Management (specialitou tohoto studia je například povinný jazykový pobyt na Havaji)
  • Prague International Business School (PIBS) při VŠE v programu DBA

Jak si vybrat?

Vybírat můžete podle prestiže, ceny, trvání studia i podle jazyka výuky. Tak jako při akademickém studiu platí, že ze studia získáte tolik, kolik do něj vložíte úsilí. Za kvalitu některých škol se zaručuje Česká asociace MBA škol. Jiná organizace, Asociace institucí manažerského vzdělávání, zase vytvořila vyhledávač, ve kterém je možné si nastavit jak obory, v nichž byste chtěli dané vzdělání získat, tak i formu studia, jeho cenu, délku programu či jazyk.

-> Kompletní přehled škol nabízejících MBA studium

 

Další články k tématu

Veletrh profesního vzdělávání chce ukázat, že titul MBA není bezcenný

Veletrh profesního vzdělávání chce ukázat, že titul MBA není bezcenný

Letošní, již 3. ročník, online veletrhu profesního vzdělávání CAMBAS hostí Vysoká škola Newton. Podle Jiřího Koleňáka, člena předsednictva CAMBAS, je to signál směrem k veřejnosti, že kvalitní profesní vzdělávání nabývá v Česku stále většího významu. Online veletrh akreditovaných programů MBA se uskuteční 29. března 2023 od 17:00 do 20:00 a je určený jednotlivým zájemcům o …

Investice do vzdělání MBA a LL.M. je jistota

Investice do vzdělání MBA a LL.M. je jistota

Profesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration) a LL.M. (Master of Laws) jsou nejen v tuzemsku, ale i v zahraniční dvěma nejrozšířenějšími profesními tituly vůbec. Vedle řady specifických oborových titulů z mnoha odvětví a profesí jsou tituly MBA či LL.M. nejuznávanějšími tituly z manažerské praxe a jakýmsi všeobecným měřítkem toho, kam chce absolvent těchto programů směřovat, tedy do …