Student se soudí, protože neudělal maturitu

7. 11. 2023 | Aktuality

Student se soudí, protože neudělal maturitu
Většina maturantů neuspěje s odvoláním proti výsledkům maturitní zkoušky. Někteří se kvůli tomu i soudí. To je také případ Michala K. U soudu argumentoval tím, že jeho výkon u odpoledního didaktického testu z českého jazyka ovlivnil hluk během dopoledního testu z angličtiny. A pražský městský soud mu dříve dal za pravdu. Do sporu teď ale zasáhl Nejvyšší správní soud (NSS).

Maturant Michal K. skládal společnou část maturitní zkoušky v opravném termínu v září 2021. Dopoledne psal didaktický test z angličtiny, odpoledne pak test češtiny. Zatímco ten prvním napsal úspěšně, v tom druhém už úspěšný nebyl. Obrátil se proto na ministerstvo školství, které žádal o přezkum maturitní zkoušky.

Součástí jeho argumentace byl mimo jiné i nadměrný hluk způsobený vrtáním, prací stavebních strojů, sbíječky a později žáky na chodbě během dopoledního testu. Tím měla být vzhledem k jeho nepříznivému zdravotnímu stavu narušena jeho schopnost soustředit se během odpolední části zkoušky. Ministerstvo žádost odmítlo jako nedůvodnou. Maturant proto podal správní žalobu k pražskému městskému soudu.

Ten většinu mladíkovi žaloby sice zamítl, dal mu ale za pravdu v částí týkající se hluku. Podle pražského městského soud mají mít maturanti rovné podmínky během celého maturitního dne. „Není možné, aby jedni žáci mohli v klidu a tichu vykonat dvě zkoušky v rámci maturity a druzí byli v průběhu jedné z nich vystaveni nežádoucím vlivům,“ konstatoval. Proti tomu se ohradilo ministerstvo školství a podalo kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jí nyní vyhověl.

„Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. června 2023 (…) se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení,“ píše. Podle NSS se musí podmínky hodnotit jednotlivě u částí maturitní zkoušky a nikoliv v rámci celého maturitního dne.

„V obecné rovině lze souhlasit s městským soudem, že žáci mají mít stejné podmínky pro výkon maturitní zkoušky a není žádoucí, aby byli jedni rušeni hlukem, zatímco druzí mohli maturitu vykonat v klidném a tichém prostředí. Rovnost podmínek ve smyslu ochrany před nadměrným rušením je však nutno posuzovat ve vztahu ke konkrétní části maturitní zkoušky, nikoliv k maturitní zkoušce jako celku,“ stojí v rozsudku NSS. Případ se teď vrátí k pražskému městskému soudu, který už bude vázán názorem NSS.

NSS se přezkumem didaktických maturitních testů zabýval v minulosti už několikrát. V roce 2019 například zmítl kasační stížnost neúspěšného maturanta, který argumentoval příliš vysokou teplotou ve třídě.

 

Zdroj: NSS

 

Další články k tématu

Maturanti ve větší pohodě. Dostanou více času na didaktické testy

Maturanti ve větší pohodě. Dostanou více času na didaktické testy

Letošní maturanti budou mít na vypracování didaktických testů ve společné části znovu čas navíc. Na studenty skládající zkoušku dospělosti to podle ministerstva školství bude mít pozitivní psychologický dopad. Mohlo by také ubýt žádostí o přezkoumání testů. Čas na vypracování didaktických testů z jazyků se maturantům prodlouží o 10 minut. Test z českého jazyka budou muset napsat za …

Neudělal jsem maturitu. Co teď?

Neudělal jsem maturitu. Co teď?

Dostali jste výsledky maturity a na nich to hrozné slovo – neuspěl/a. Zachvátí vás nejspíš pocit paniky. Co teď? Co všechny ty promarněné hodiny učení se, a hlavně, co se bude dít dál? I když to teď nejspíš bude trochu náročnější, určitě nejste v bezvýchodné situaci. Poradíme vám, co dělat, když jste neudělali maturitu. Opravný termín …

Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

Národní akreditační úřad pro vysoké školství zahájil v květnu řízení k omezení akreditace programu celoživotního vzdělávání (CŽV) neboli nultých ročníků na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Národní akreditační úřad se v řízení zaměří na nedostatky v současné podobě přijímacích zkoušek, které mají údajně zvýhodňovat některé studenty. Dopad na studium ostatních ročníků řízení mít nebude. „Důvody pro zahájení řízení …