Které školy přijímají na magistra absolventy jiných bakalářských oborů?

28. 11. 2012 | Přijímací řízení

Může se stát, že po třech letech bakalářského studia člověk zjistí, že chce dělat něco úplně jiného, nebo navazující magisterské studium pro daný obor prostě neexistuje. Přinášíme přehled některých škol nabízejících ty nejžádanější obory v ČR, které přijímají na magisterské studium i absolventy zcela odlišných studií.

Vysoké školy se různí ve své strategii přijímání studentů do navazujícího magisterského studia. Některé vyžadují, aby se na navazující magisterské studium hlásili pouze absolventi jejich vlastního bakalářského studia, a ty přijímají někdy i bez přijímacích zkoušek. Jiné školy vyžadují alespoň absolvování podobného oboru jinde. Poslední skupina škol umožňuje třeba absolventům bakalářské informatiky, aby si dostudovali navazující magisterské studium psychologie. Jde o školy, které věří svým přijímacím zkouškám, že vytvoří spolehlivý filtr a vpustí do navazujícího magisterského studia pouze ty studenty, kteří mají dostatečný přehled v tématu – ať jde o absolventy totožného bakalářského oboru či nikoliv. Přinášíme seznam alespoň některých škol, které volí poslední strategii, a které nabízí některé z pěti nejžádanějších oborů v České republice (podle výběru Hospodářských novin z podzimu roku 2012) – tedy ekonomii, právo, strojírenství, informatiku a medicínu.

Ekonomické obory

Na ekonomické obory se obvykle můžou hlásit i absolventi neekonomických bakalářských oborů, podmínkou však je, že si dostudují příslušné znalosti a zvládnou přijímací zkoušky, které kontrolují, zda mají uchazeči odpovídající ekonomické znalosti. Takto postupuje např.:

  • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (zde je test z ekonomie, odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF a u francouzského oboru veřejná správa – Administration Publique místo odborných předmětů všeobecný rozhled a zkouška z francouzštiny),
  • Vysoká škola ekonomická na všech svých fakultách, přijímací zkoušky probíhají formou testu z ekonomie, někdy může být test v cizím jazyce, je zpravidla zapotřebí mít ze sta položek alespoň 50 %. Fakulta managementu Jindřichův Hradec přijímá i uchazeče, kteří ještě nemají za sebou bakalářské státnice, pokud prokáží absolvování bakalářského studia zhruba do poloviny září.
  • Ekonomické obory na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě, kdy absolventům totožných bakalářských oborů jsou narozdíl od neekonomů odpuštěny přijímací zkoušky,
  • Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde se skládají zkoušky obvykle z obecné ekonomie a vybraných matematických metod, případně dalších okruhů.
  • Ekonomická fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Právnické obory

Právnické obory jsou obvykle nabízeny pouze ve formě pětiletého magisterského studia, navazující magisterské je méně časté. Navíc i to zpravidla vyžaduje absolvování příbuzného oboru. To vyřazuje možnost studia na dvou největších univerzitách – Karlově i Masarykově. Zbývající možnosti spočívají spíše ve studiu právu příbuzných oborů:

Strojírenství

Zde se situace liší školu od školy. Zatímco na Vysoké škole báňské je zapotřebí být absolventem technického bakalářského oboru, na Technickou univerzitu v Liberci stačí projít přijímacími zkouškami z mechaniky. U brněnského Vysokého učení technického je situace různá na každé fakultě – Fakulta strojního inženýrství však vyžaduje, aby uchazeči byli absolventy technických, matematicko-fyzikálních nebo přírodních věd v závislosti na zvoleném oboru.

Informatika

Zájemci o navazující magisterské studium informatiky bez bakalářského titulu mají mnoho možností. Hlásit se lze na následující školy:

Medicína

Medicína se tradičně studuje v šestiletém magisterském studijním oboru. Navazující magisterské studium se týká pouze oborů příbuzných:

  • Fyzioterapie, Intenzivní péče, Nutriční specialista a Oprometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde přijímací zkoušky pokrývají látku bakalářského studia,
  • Na Univerzitě Karlově obory Adiktologie a Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na 1. lékařské fakultě.

Přejít z bakalářského studia na jiné magisterské tedy je možné a mnohé školy to umožňují. Přesto je potřeba počítat s velice důkladnou přípravou na přijímací zkoušky (absolventi totožných bakalářských studií budou mít situaci výrazně jednodušší) i s tím, že také zbytek magisterského studia bude obtížnější bez předchozích základů. Je však možné si i ty dostudovat.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol; iHned.cz

Zdroj fotografií: Stock.Xchng