Které školy přijímají na magistra absolventy jiných bakalářských oborů?

28. 11. 2012 | Přijímací řízení

Vysoké školy se různí ve své strategii přijímání studentů do navazujícího magisterského studia. Některé vyžadují, aby se na navazující magisterské studium hlásili pouze absolventi jejich vlastního bakalářského studia, a ty přijímají někdy i bez přijímacích zkoušek. Jiné školy vyžadují alespoň absolvování podobného oboru jinde. Poslední skupina škol umožňuje třeba absolventům bakalářské informatiky, aby si dostudovali navazující magisterské studium psychologie. Jde o školy, které věří svým přijímacím zkouškám, že vytvoří spolehlivý filtr a vpustí do navazujícího magisterského studia pouze ty studenty, kteří mají dostatečný přehled v tématu – ať jde o absolventy totožného bakalářského oboru či nikoliv. Přinášíme seznam alespoň některých škol, které volí poslední strategii, a které nabízí některé z pěti nejžádanějších oborů v České republice (podle výběru Hospodářských novin z podzimu roku 2012) – tedy ekonomii, právo, strojírenství, informatiku a medicínu.

Ekonomické obory

Na ekonomické obory se obvykle můžou hlásit i absolventi neekonomických bakalářských oborů, podmínkou však je, že si dostudují příslušné znalosti a zvládnou přijímací zkoušky, které kontrolují, zda mají uchazeči odpovídající ekonomické znalosti. Takto postupuje např.:

  • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (zde je test z ekonomie, odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF a u francouzského oboru veřejná správa – Administration Publique místo odborných předmětů všeobecný rozhled a zkouška z francouzštiny),
  • Vysoká škola ekonomická na všech svých fakultách, přijímací zkoušky probíhají formou testu z ekonomie, někdy může být test v cizím jazyce, je zpravidla zapotřebí mít ze sta položek alespoň 50 %. Fakulta managementu Jindřichův Hradec přijímá i uchazeče, kteří ještě nemají za sebou bakalářské státnice, pokud prokáží absolvování bakalářského studia zhruba do poloviny září.
  • Ekonomické obory na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě, kdy absolventům totožných bakalářských oborů jsou narozdíl od neekonomů odpuštěny přijímací zkoušky,
  • Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde se skládají zkoušky obvykle z obecné ekonomie a vybraných matematických metod, případně dalších okruhů.
  • Ekonomická fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Právnické obory

Právnické obory jsou obvykle nabízeny pouze ve formě pětiletého magisterského studia, navazující magisterské je méně časté. Navíc i to zpravidla vyžaduje absolvování příbuzného oboru. To vyřazuje možnost studia na dvou největších univerzitách – Karlově i Masarykově. Zbývající možnosti spočívají spíše ve studiu právu příbuzných oborů:

Strojírenství

Zde se situace liší školu od školy. Zatímco na Vysoké škole báňské je zapotřebí být absolventem technického bakalářského oboru, na Technickou univerzitu v Liberci stačí projít přijímacími zkouškami z mechaniky. U brněnského Vysokého učení technického je situace různá na každé fakultě – Fakulta strojního inženýrství však vyžaduje, aby uchazeči byli absolventy technických, matematicko-fyzikálních nebo přírodních věd v závislosti na zvoleném oboru.

Informatika

Zájemci o navazující magisterské studium informatiky bez bakalářského titulu mají mnoho možností. Hlásit se lze na následující školy:

Medicína

Medicína se tradičně studuje v šestiletém magisterském studijním oboru. Navazující magisterské studium se týká pouze oborů příbuzných:

  • Fyzioterapie, Intenzivní péče, Nutriční specialista a Oprometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde přijímací zkoušky pokrývají látku bakalářského studia,
  • Na Univerzitě Karlově obory Adiktologie a Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na 1. lékařské fakultě.

Přejít z bakalářského studia na jiné magisterské tedy je možné a mnohé školy to umožňují. Přesto je potřeba počítat s velice důkladnou přípravou na přijímací zkoušky (absolventi totožných bakalářských studií budou mít situaci výrazně jednodušší) i s tím, že také zbytek magisterského studia bude obtížnější bez předchozích základů. Je však možné si i ty dostudovat.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol; iHned.cz

Zdroj fotografií: Stock.Xchng

Další články k tématu

Videohry ze školního prostředí a se studenty v hlavní roli

Kdo si chce o prázdninách zavzpomínat na školu a zároveň zapařit povedenou hru, má z čeho vybírat! Zombíci, magické světy nebo záhadné zmizení studentky – to všechno nabízí videohry ze školního prostředí. Vybrali jsme pro vás nestárnoucí klasiky i žhavé novinky ze světa RPG. Bully V této hře můžete dělat daleko víc než se pouštět do křížku […]

číst více

Opisovat se nevyplácí. Asistentka soudu přišla o diplom

Práci před pěti lety obhájila na výbornou. Teď ji Univerzita Karlova vzala diplom. Důvod? Plagiátorství. Asistentka na Krajském soudě v Praze se neúspěšně bránila proti rozhodnutí o odebrání diplomu žalobou. Podle univerzity opisovala z článků na internetu i z jiné diplomové práce. Asistentka soudu získala titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tehdejší rektor univerzity Tomáš Zima v roce […]

číst více