Navazující magisterské studium

Mimořádné přijímačky na PdF UHK – právě teď

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) vyhlásil mimořádné přijímací řízení. Přijatí uchazeči, kteří z něho vzdejdou, mohou začít studovat od letního semestru akademického roku 2015/2016. Mimořádné přijímací řízení se týká pouze navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Jde o studium kombinované. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. Podrobné …

číst více

Magisterské studium už od ledna? Podejte si přihlášku na FSS MU

Pokud si chcete zkrátit čekání na zahájení magisterského studia plánovaného až na příští podzim, podejte si přihlášku na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a studujte už od ledna! Pro jarní semestr 2016 nabízí tato fakulta celou řadu oborů: Studijní program: Politologie Studijní obory: Bezpečnostní a strategická studia (prezenční forma studia) Politologie (prezenční forma studia) European Politics (v angličtině, prezenční …

číst více

Přihlášky na PEF MENDELU právě teď, studium od února 2016

Pokud chcete studovat navazující magisterský obor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, můžete začít už v únoru. To ale jen za předpokladu, že svou přihlášku odevzdáte nejpozději do 2. listopadu 2015. Samotné přijímací zkoušky se uskuteční mezi 7. a 11. prosincem 2015. Příklady obsahu dřívějších přijímaček si můžete prohlédnout zde. Hlásit se lze ke studiu následujících studijních programů a oborů: …

číst více

Prodloužený termín pro přihlášky na FF UJEP!

Zájemci o studium na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dostali další možnost se na tuto školu zapsat ještě v akademickém roce 2015/2016. Své přihlášky mohou totiž v rámci druhého kola přijímacího řízení podávat nakonec až do 17. srpna 2015. Samotné přijímací zkoušky se budou konat 2. září 2015. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úspěšné absolvování motivačního …

číst více

Druhé kolo přijímaček na Fakultě výrobních technologií a managementu na UJEP!

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypsala druhé kolo přijímaček. Týká se to těchto oborů: Řízení výroby (program Strojírenská technologie, Bc. studium) Materiály a technologie v dopravě (program Strojírenství, Bc. studium) Energetika (program Energetika – teplárenství, Bc. studium) Materiály (program Materiálové vědy, Bc. studium) Příprava a řízení výroby (program Strojírenská technologie, NMgr. …

číst více

Obor Bioanalytik na MU stále bere přihlášky

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (MU) otevírá od nového akademického roku nový studijní obor v navazujícím magisterském programu Biochemie – profesně orientovaný obor Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách. Otevřením tohoto oboru fakulta reaguje na současnou praxi, kdy absolventi přírodovědeckých a jiných fakult musejí pro své pozdější uplatnění ve zdravotnictví absolvovat další specializační (a nákladná) vzdělávání. Díky akreditaci výše …

číst více

Přihlášky na ÚZS TUL lze podávat až do 20. května!

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (ÚZS TUL) otevírá uchazečům možnost hlásit se ke studiu na něm až do 20. května 2015. Týká se to následujících oborů: Biomedicínská technika (Bc., prezenční studium) – bližší informace najdete zde Ošetřovatelství (Bc., prezenční i kombinované studium) – bližší informace najdete zde Biomedicínské inženýrství (NMgr., prezenční studium) – bližší informace najdete zde Případné druhé kolo pro podání …

číst více

Dubnový den otevřených dveří na PVŠPS

Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS) pořádá v úterý 7. dubna 2015 svůj den otevřených dveří. Proběhne v sídle PVŠPS (tj. na adrese Hekrova 805, Praha 4), a to od 14:00 do 17:00 hod. Zájemci budou mít během této doby možnost se setkat nejen s pedagogy působícími na škole, ale také s jejími stávajícími studenty. Zároveň se tu budou moci zeptat na …

číst více

Přihlášky na JAMU už jen do konce listopadu!

Pokud přemýšlíte o studiu uměleckých oborů, pak vězte, že kupříkladu většina oborů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU), tj. její Divadelní fakulty a Hudební fakulty, přijímá přihlášky ke studiu jen do 30. listopadu 2014! Výjimkou jsou pouze tyto obory: Hudební fakulta: všechny obory navazujícího magisterského studia: do 12. dubna 2015 Divadelní fakulta Výchovná dramatika pro neslyšící: přihlášky do 31. ledna …

číst více

Některé termíny pro podání přihlášek na AMU se blíží!

Pokud přemýšlíte o studiu na Akademii múzických umění v Praze (AMU), nezapomeňte, že ne na všechny školy se podávají přihlášky ke studiu až v únoru – existují totiž výjimky a právě AMU je jednou z nich! A kdy nejpozději se tedy lze na jednotlivé její obory hlásit? Hudební a taneční fakulta AMU (HAMU) Termín pro podání přihlášek: do 30. listopadu 2014 (Bc. …

číst více