Přihlášky na ÚZS TUL lze podávat až do 20. května!

30. 4. 2015 | Aktuality

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (ÚZS TUL) otevírá uchazečům možnost hlásit se ke studiu na něm až do 20. května 2015.

Týká se to následujících oborů:

  • Biomedicínská technika (Bc., prezenční studium) – bližší informace najdete zde
  • Ošetřovatelství (Bc., prezenční i kombinované studium) – bližší informace najdete zde
  • Biomedicínské inženýrství (NMgr., prezenční studium) – bližší informace najdete zde

Případné druhé kolo pro podání přihlášek bude otevřeno do 11. srpna 2015.

Zdroj: www.uzs.tul.cz