Ústav zdravotnických studií

Toužíte být zdravotnickým záchranářem? Na TUL stále můžete!

Pokud vás láká práce zdravotnického záchranáře, na jeden stejnojmenný studijní obor se ještě můžete hlásit – a to na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (TUL). Vypsán je v rámci programu Specializace ve zdravotnictví. Otevřen je pouze v prezenční formě. Na TUL se jedná o zcela nový studijní obor. Jeho absolventi budou připraveni pro samostatnou činnost ve specializované akutní nemocniční …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra

Chcete vykonávat práci všeobecné sestry v nemocnici? Střední zdravotnická škola již nestačí, základem je terciální neboli vysokoškolské vzdělání. Nabídka je široká. Račte si vybrat.

číst více

Přihlášky na ÚZS TUL lze podávat až do 20. května!

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (ÚZS TUL) otevírá uchazečům možnost hlásit se ke studiu na něm až do 20. května 2015. Týká se to následujících oborů: Biomedicínská technika (Bc., prezenční studium) – bližší informace najdete zde Ošetřovatelství (Bc., prezenční i kombinované studium) – bližší informace najdete zde Biomedicínské inženýrství (NMgr., prezenční studium) – bližší informace najdete zde Případné druhé kolo pro podání …

číst více

Nejbližší termíny dnů otevřených dveří na TUL

Přestože celouniverzitní den otevřených dveří pořádá Technická univerzita v Liberci až 14. února 2015, jednotlivé fakulty pořádají ještě své vlastní – a některé již v nejbližších dnech. Ten úplně první proběhne na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, a to ve středu 26. listopadu 2014 od 10:00 hod. Další možnost budou mít zájemci o studium na této fakultě ještě 4. února 2015. 3. prosince 2014 zase …

číst více

Druhá kola přihlášek na Technické univerzitě v Liberci

Fakulta strojní, Ekonomická fakulta a také Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci stále ještě přijímají přihlášky ke studiu! Vyhlásily totiž druhá kola přijímacích řízení. Ústav zdravotnických studií Uchazeči o navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství stihnou ještě druhé kolo přijímacího řízení, které proběhne 12. září. Přijímací zkoušku tvoří písemný test z matematiky, fyziky a biologie, při prospěchu za celou …

číst více

Zdravotní sestrou v Saudské Arábii

Saudská Arábie představuje pro Evropany nepopsatelnou kulturní a přírodní exotiku. Saudská společnost je silně konzervativní, islám zasahuje do všech sfér života. Své o tom ví i Nikola Hrušková, která odjela pracovat do Saudské Arábie coby zdravotní sestra.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ergoterapie

****Jak zapojit do společnosti lidi s postižením nebo ty, které postihlo životní neštěstí či úraz? Kromě psychologů, speciálních poradců nebo fyzioterapeutů jsou součástí rehabilitačního týmu i ergoterapeuti. Jak probíhá studium tohoto oboru a na kterých školách se konkrétně vyučuje?

číst více

Speciál O OBORECH: Ergoterapie

Slovo ergoterapie pochází z řečtiny a doslovně znamená „léčbu prací“. Běžní smrtelníci se s ní mohou setkat v ordinacích lékařů a nebo právě při jejím studiu. Tento relativně mladý studijní obor u nás nabízí hned na několik fakult.

číst více

Většina fakult na UJEP stále přijímá přihlášky!

Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP) je pro uchazeče stále otevřen bakalářský studijní obor Ochrana životního prostředí (forma studia prezenční a kombinovaná), který je vypisován v rámci programu Ekologie a ochrana prostředí, a dále bakalářské studijní obory Ochrana životního prostředí v průmyslu (forma studia prezenční a kombinovaná) a Vodní hospodářství (forma …

číst více