Druhá kola přihlášek na Technické univerzitě v Liberci

15. 8. 2014 | Aktuality

Fakulta strojní, Ekonomická fakulta a také Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci stále ještě přijímají přihlášky ke studiu! Vyhlásily totiž druhá kola přijímacích řízení.

Ústav zdravotnických studií

Uchazeči o navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství stihnou ještě druhé kolo přijímacího řízení, které proběhne 12. září. Přijímací zkoušku tvoří písemný test z matematiky, fyziky a biologie, při prospěchu za celou dobu bakalářského studia do 1,9 včetně jim však může být zkouška prominuta. Více na této stránce.

Fakulta strojní

Do druhého kola pro bakalářský obor Strojní inženýrství se lze hlásit ještě do 31. srpna. Mimoto fakulta otvírá nový pětiletý obor Aplikovaná mechanika, na který se můžete hlásit do 12. září. Zkoušky se v případě bakalářského studia nedělají, rozhodující jsou výsledky získané během studia na střední škole. Více informací najdete na webu fakulty.

Ekonomická fakulta

Na Ekonomickou fakultu se mohou zájemci o bakalářské studium hlásit až do 31. srpna. Na výběr mají z těchto oborů: Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Ekonomika a management služeb a Manažerská informatika. Uchazeči skládají testy z obecných studijních předpokladů a test z angličtiny nebo němčiny. Více se již dozvíte v tomto dokumentu.

Zdroj: tuni.tul.cz