Toužíte být zdravotnickým záchranářem? Na TUL stále můžete!

16. 8. 2015 | Aktuality

Pokud vás láká práce zdravotnického záchranáře, na jeden stejnojmenný studijní obor se ještě můžete hlásit – a to na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (TUL). Vypsán je v rámci programu Specializace ve zdravotnictví. Otevřen je pouze v prezenční formě.

Na TUL se jedná o zcela nový studijní obor. Jeho absolventi budou připraveni pro samostatnou činnost ve specializované akutní nemocniční a přednemocniční ošetřovatelské péči, a tak naleznou uplatnění ve zdravotnických záchranných službách, na lůžkových odděleních akutní péče, na odděleních urgentních příjmů a u dalších typů záchranných složek souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické první pomoci.

Přihlášky ke studiu lze podávat do 4. září 2015, přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou kolech 7. a 8. září 2015. První kolo zastupuje talentová zkouška z tělesné výchovy. Podmínkou pro splnění druhého kola bez nutnosti vykonávat písemný test je pak průměrný prospěch do 1,9 včetně po celou dobu studia (započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia). Kdo tuto podmínku nesplňuje, bude muset složit písemnou přijímací zkoušku z biologie, fyziky a anglického jazyka.

Více informací o oboru najdete zde.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.uzs.tul.cz