Většina fakult na UJEP stále přijímá přihlášky!

27. 6. 2010 | Aktuality

Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP) je pro uchazeče stále otevřen bakalářský studijní obor Ochrana životního prostředí (forma studia prezenční a kombinovaná), který je vypisován v rámci programu Ekologie a ochrana prostředí, a dále bakalářské studijní obory Ochrana životního prostředí v průmyslu (forma studia prezenční a kombinovaná) a Vodní hospodářství (forma studia prezenční a kombinovaná) vypisované pod hlavičkou programu Inženýrská ekologie. Do všech těchto oborů se lze hlásit až do 27. srpna 2010.
Bližší informace naleznete zde.

Druhé kolo přijímacích zkoušek vyhlásila také Filozofická fakulta. Stále otevřena je celá řada bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborů (jedno- i dvouoborové studium), do kterých se lze hlásit až do 20. srpna 2010.
Bližší informace naleznete zde.

Až do 23. srpna 2010 se lze hlásit také na Pedagogickou fakultu, kde jsou stále k dispozici desítky oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na své uchazeče stále čeká také jeden magisterský obor nenavazující na bakalářské studium – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk, k němuž, stejně jako k mnoha dalším, budou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Bližší informace naleznete zde.

V rámci Přírodovědecké fakulty se mohou uchazeči o studium některých oborů jedno- i dvouoborového bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia hlásit až do 22. srpna 2010.
Bližší informace naleznete zde.

Už jen do 27. července 2010 se pak lze hlásit také ke studiu programu Specializace ve zdravotnictví, konkrétně do prezenčního bakalářského oboru Ergoterapie. Obor vypisuje Ústav zdravotnických studií.
Bližší informace naleznete zde.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: webové stránky jednotlivých fakult UJEP
Zdroj loga: www.ujep.cz