Pedagogická fakulta

Západočeská univerzita otevírá nový obor Speciální pedagogika

Západočeská univerzita v Plzni získala akreditaci pro nový tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika. „Vhodně reagovat na individuální a často velmi specifické potřeby žáků a studentů je pro současné školství velká výzva. Ty proto musejí být z hlediska pedagogické práce s těmito žáky odpovídajícím způsobem vybaveny. Vedle různých kompenzačních pomůcek sehrává významnou úlohu také přítomnost pedagogů, …

číst více

Mimořádné přijímačky na PdF UHK – právě teď

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) vyhlásil mimořádné přijímací řízení. Přijatí uchazeči, kteří z něho vzdejdou, mohou začít studovat od letního semestru akademického roku 2015/2016. Mimořádné přijímací řízení se týká pouze navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Jde o studium kombinované. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. Podrobné …

číst více

Prodloužený termín pro podání přihlášek ke studiu programů CŽV na PdF UHK

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) prodloužila termín pro podání přihlášek na akademický rok 2015/2016 ke studiu programů celoživotního vzdělávání až do 30. dubna 2015. Celoživotní vzdělávání je studium poskytované za finanční úhradu podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Přehled nabízených programů a podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF …

číst více

S dětmi jsme na jedné lodi

Studovat vysokou školu dá samo o sobě zabrat, zvládat přitom ještě chodit do zaměstnání a postarat se o domácnost, to už chce občas pevné nervy. Patricie Koubská (41) ilustrátorka knih, učitelka a matka 3 dětí to zvládá obdivuhodně. Studuje 2. ročník magisterského studia – obor Speciální pedagogika na PedF UK a uvažuje i o studiu doktorandském.

číst více

Druhé kolo přijímacího řízení na PdF UHK

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) vypsala druhé kolo přijímacího řízení. Týká se vybraných bakalářských a magisterských oborů v rámci následujících studijních programů: Filologie (Bc., dvouoborové studium) Specializace v pedagogice (Bc.) Učitelství pro základní školy (Mgr., souvislé pětileté studium) Učitelství pro základní školy (NMgr., dvouoborové studium) Požadavky k přijímacím zkouškám, jejich obsahu a podrobnější informace o jednotlivých studijních …

číst více

Dny otevřených dveří na Univerzitě Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové pořádá pro všechny zájemce v pátek 10. ledna 2014 v čase od 8:30 do 13:00 hod. svůj den otevřených dveří. Akce se týká všech součástí univerzity (tedy čtyř fakult a jednoho ústavu). Výjimkou je pouze Pedagogická fakulta, která bude mít své dveře otevřené ještě v sobotu 11. ledna 2014, a to od 9:00 do 12:00 hod. Centrem dění se …

číst více

TUL chystá školku a obor učitelství pro mateřské školy

Technická univerzita v Liberci se rozhodla pomoc mladým rodinám. Na akademické půdě vznikne univerzitní školka, která pojme 48 předškoláků. Na rozdíl od řady jiných zařízení bude mateřinka dostupná nejen pro děti zaměstnanců, ale i pro děti studentů. Mateřská školka najde domov v nově zrekonstruované budově E 2. Práce mají být dokončeny v červnu příštího roku. Školka bude provázána i s praktickou výuku vysokoškolských studentů. …

číst více

SPECIÁL O OBORECH: Pedagogické minimum

Možná jste během let strávených na základní a střední škole nabyli dojmu, že učit může kde kdo. Opak je pravdou. Abyste mohli vykonávat učitelské povolání, potřebujete Osvědčení o učitelské způsobilosti neboli pedagogické minimum.

číst více

Pedagogická fakulta UPOL vyhlašuje druhé kolo

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do dvouoborového kombinovaného studia. Kombinace jsou otevírány jako mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci. Přírodovědecká fakulta zajišťuje výuku Geografie a Učitelství geografie. Přihlášky je možné podávat do 14. června 2013. Přijímací zkoušky se nekonají. Přehled otvíraných bakalářských oborů: Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a Geografie Matematika …

číst více

Pět otázek pro… Ladislava Špačka

Populární propagátor společenské etikety Ladislav Špaček je původní profesí pedagog. Pracoval též v Československé televizi jako vedoucí domácího zpravodajství a působil na Pražském hradě v roli tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla. Jak vzpomíná na svá studia?

číst více