SPECIÁL O OBORECH: Pedagogické minimum

26. 9. 2013 | O studijních oborech

Předpokladem pro práci pedagogického pracovníka je odborná kvalifikace. Kdo ji nemá, musí si ji doplnit. Pedagogické minimum slouží k získání pedagogického vzdělání pro všechny, kteří chtějí pracovat s dětmi na základní či střední škole a v minulosti vystudovali neučitelský obor. Je jedno, zda chcete učit nebo se stát vychovatelem. Základní znalosti z oblasti didaktiky a psychologie pro práci s dětmi musí znát každý. Pedagogické minimum neboli Osvědčení o učitelské způsobilosti představuje jednu z forem celoživotního vzdělávání.

Doplnit pedagogické vzdělání si můžete v následujících oborech:

  • Učitelství pro základní školy – získat pedagogické minimum může absolvent vysoké školy neučitelského oboru, který v současnosti vykonávají učitelskou profesi nebo mají ambici tuto profesi vykonávat.
  • Učitelství pro střední školy – podmínky jsou obdobné jako v předchozím případě
  • Vychovatelství – pro tento typ pedagogického minima stačí středoškolské vzdělání s maturitou
  • Pedagog volného času – na doplňující pedagogické studium potřebujete maturitu
  • Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování – budoucí mistrové na odborných školách se neobejdou bez maturity

Kde se dá studovat

Získat pedagogické minimum můžete například na pedagogických fakultách. Nabídky hledejte v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Kurzy pro budoucí pedagogiky nabízí i soukromé subjekty akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pedagogické fakulty:

Kurzy celoživotního vzdělávaní doplňující vzdělání učitelům najdete i na jiných vysokých školách, které nemají pedagogickou fakultu. Namátkou třeba na Vysoké škole technické a ekonomické nebo Univerzitě Tomáše Bati.

Délka kurzu

Délka kurzu pedagogického minima a doplňujících pedagogických studií závisí na konkrétní instituci, která kurz pořádá. Nejčastěji jsou nabízeny kurzy v délce přibližně 20 až 300 hodin (což odpovídá rozložení od jednoho semestru třeba až do dvou let). Volit lze jak z prezenční, tak i z víkendové formy studia. Krátkodobé kurzy většinou obsáhnou pouze teoretické předměty s okrajovým nahlédnutím do praxe, dlouhodobé kurzy již většinou zahrnují jak předměty teoretické, tak i praktické, které ještě někdy bývají doplněny o praxi ve vzdělávací instituci.

Obsah studia

Stěžejní náplň kurzu leží zejména v humanitních oborech, jako je psychologie, pedagogika, sociologie, metodika výuky a vedení lidí ze specifických skupin (děti, mladiství, dospělí apod.), bezpečnost práce, ale také třeba etika nebo zdravověda. Obsahem studia jsou ale i praktické předměty zaměřené například na způsoby tvorby osnov, formy práce s vyučovacími pomůckami a multimediálními technologiemi, metodiku vedení výuky (aktivizace a udržení pozornosti, náplň a průběh vyučovací hodiny apod.) a řada dalších.

Cena kurzu

Studium pedagogického minima bývá vždy zpoplatněno, neboť se jedná o formu rekvalifikačního kurzu, resp. kurzu celoživotního vzdělávání. Cena se odvíjí především od délky kurzu, jeho náplně a toho, co vše cena zahrnuje (studijní materiály, strava atd.). Školné se tak pohybuje od 5 000 třeba až do 30 tisíc korun.

Legislativa

  • Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 (odkaz)

Další články k tématu

Ne každý, kdo studoval „peďák“, učí. Absolventi najdou uplatnění i v IT

V Česku dlouhodobě chybí učitelé. Pokud studujete nebo máte v plánu studovat na pedagogické fakultě, uplatnění ve škole najdete. V některých regionech dokonce lákají učitele na statisícové náborové příspěvky nebo obecní byty. S peďákem ale najdete uplatnění i mimo školství. Jaké je tedy uplatnění absolventů pedagogiky? Matematika a chemie nepatří mezi oblíbené předměty řady žáků i studentů. Právě učitelé […]

číst více

Praktické znalosti nebo jazyky. Univerzity připravují mikrocertifikáty

Ke kvalifikačním kurzům, jazykovým školám a kurzům celoživotního vzdělávání by v budoucnu mohly přibýt i takzvané mikrocertifikáty. Šlo by o krátké, například jednosemestrální kurzy, které by pořádaly vysoké školy. Koncept nedávno představili zástupci Univerzity Karlovy a ministerstev školství, pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí. Kurzy nebudou sloužit k nahrazení studijních programů univerzit. Jejich primárním cílem […]

číst více