Mimořádné přijímačky na PdF UHK - právě teď

10. 11. 2015 | Aktuality

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) vyhlásil mimořádné přijímací řízení. Přijatí uchazeči, kteří z něho vzdejdou, mohou začít studovat od letního semestru akademického roku 2015/2016.

Mimořádné přijímací řízení se týká pouze navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Jde o studium kombinované.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. Podrobné informace o přijímacím řízení včetně požadavků na uchazeče jsou ke stažení zde.

Elektronickou přihlášku je možné podávat do 30. listopadu 2015.

Zdroj: www.uhk.cz