Mimořádné přijímačky na PdF UHK - právě teď

10. 11. 2015 | Aktuality

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) vyhlásil mimořádné přijímací řízení. Přijatí uchazeči, kteří z něho vzdejdou, mohou začít studovat od letního semestru akademického roku 2015/2016.

Mimořádné přijímací řízení se týká pouze navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Jde o studium kombinované.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. Podrobné informace o přijímacím řízení včetně požadavků na uchazeče jsou ke stažení zde.

Elektronickou přihlášku je možné podávat do 30. listopadu 2015.

Zdroj: www.uhk.cz

Další články k tématu

Západočeská univerzita otevírá nový obor Speciální pedagogika

Západočeská univerzita otevírá nový obor Speciální pedagogika

Západočeská univerzita v Plzni získala akreditaci pro nový tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika. „Vhodně reagovat na individuální a často velmi specifické potřeby žáků a studentů je pro současné školství velká výzva. Ty proto musejí být z hlediska pedagogické práce s těmito žáky odpovídajícím způsobem vybaveny. Vedle různých kompenzačních pomůcek sehrává významnou úlohu také přítomnost pedagogů, …

číst více