Fakulta životního prostředí

Bádejte a objevujte …

… na místě, kde toho můžete hodně ovlivnit! Na nejstarší fakultě životního prostředí v ČR. Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chystáte se na vysokou školu v akademickém roce 2020/2021? FŽP UJEP vás přivítá s novou energií a dvěma inovovanými, čerstvě akreditovanými bakalářskými studijními programy. Oba programy – Ochrana životního prostředí a Aplikovaná geoinformatika …

číst více

Bádejte a objevujte …

… na místě, kde toho můžete hodně ovlivnit! Na jedné z nejstarších fakult životního prostředí v ČR. Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chystáte se na vysokou školu v akademickém roce 2020/2021? FŽP UJEP vás přivítá s novou energií a dvěma inovovanými, čerstvě akreditovanými bakalářskými studijními programy. Oba programy – Ochrana životního prostředí a Aplikovaná …

číst více

Otevírá se nový studijní obor na UJEP

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie tak zní název nového studijního oboru na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Jedná se o navazující magisterský obor, který je zejména vhodný pro případné uchazeče o doktorské studium Analytická chemie. Výuka probíhá pod hlavičkou jak Fakulty životního prostředí, tak i Přírodovědecké fakulty. Přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor. Do prvního roku studia bude při …

číst více

Speciál O OBORECH: Environmentální modelování

Oblast životního prostředí je neustálým zdrojem nového poznání. Proto se mu také v rámci vysokoškolského studia věnuje mnoho specializovaných oborů. Environmentální modelování přináší propojení matematického modelování a programování s přírodními procesy. Více se dočtete v našem speciálu.

číst více

Většina fakult na UJEP stále přijímá přihlášky!

Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP) je pro uchazeče stále otevřen bakalářský studijní obor Ochrana životního prostředí (forma studia prezenční a kombinovaná), který je vypisován v rámci programu Ekologie a ochrana prostředí, a dále bakalářské studijní obory Ochrana životního prostředí v průmyslu (forma studia prezenční a kombinovaná) a Vodní hospodářství (forma …

číst více