Otevírá se nový studijní obor na UJEP

14. 4. 2014 | Aktuality

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie tak zní název nového studijního oboru na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Jedná se o navazující magisterský obor, který je zejména vhodný pro případné uchazeče o doktorské studium Analytická chemie. Výuka probíhá pod hlavičkou jak Fakulty životního prostředí, tak i Přírodovědecké fakulty.

Přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor. Do prvního roku studia bude při splnění nutných podmínek přijato zhruba 15 až 30 uchazečů. Termín pro podání přihlášek byl prodloužen. Zájemci mohou přihlášky odevzdat do 13. dubna 2014.

Zdroj: Ujep.cz