Přihlášky na JAMU už jen do konce listopadu!

13. 10. 2014 | Aktuality

Pokud přemýšlíte o studiu uměleckých oborů, pak vězte, že kupříkladu většina oborů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU), tj. její Divadelní fakulty a Hudební fakulty, přijímá přihlášky ke studiu jen do 30. listopadu 2014!

Výjimkou jsou pouze tyto obory:

Hudební fakulta:

  • všechny obory navazujícího magisterského studia: do 12. dubna 2015

Divadelní fakulta

  • Výchovná dramatika pro neslyšící: přihlášky do 31. ledna 2015 (Bc. studium)
  • Divadelní manažerství (pro obě zaměření): přihlášky do 28. února 2015 (Bc. studium)
  • Taneční a pohybové divadlo a výchova: přihlášky do 31. ledna 2015 (Bc. studium)
  • všechny obory navazujícího magisterského studia: do 31. března 2015

Přijímací zkoušky:

  • HF: od 2. února do 6. února 2015 (Bc. studium), 17. června do 23. června 2015 (NMgr. studium)
  • DIFA, Bc. i Mgr. studium: únor 2015 (1. kolo), březen a duben 2015 (2. kolo), výjimky: Bc. obor Divadelní manažerství (obě zaměření): 20. – 24. dubna 2015 (1. i 2. kolo), Bc. obor Taneční a pohybové divadlo a výchova: duben 2015 (2. kolo, 1. kolo se koná bez osobní účasti uchazečů)

Den otevřených dveří (DIFA): 8. listopadu 2014

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.jamu.cz
Foto: www.jamu.cz