Studijní plány: Skončit magistrem nebo pokračovat na doktorát?

14. 11. 2023

magisterské a doktorské studium
Úspěšně jste zakončili magisterské studium a přemýšlíte co dál? Rozhodování může být složité, obzvlášť pokud nemáte představu, jak by měla vypadat vaše budoucí kariéra. Můžete se vydat rovnou na pracovní trh, anebo dál studovat a získat titul PhD. Obojí má své pro i proti.

Magisterské studium

Magisterské studium zpravidla trvá dva roky, přičemž na českých veřejných vysokých školách můžete bez poplatků studovat i tři roky. Magistra můžete studovat ve stejném oboru jako bakaláře, anebo přehodit výhybku a vyzkoušet úplně jiný obor. Pokud jste například na bakaláři studovali žurnalistiku, můžete se na magistru „přeorientovat“ na public relations, nebo z techniky zamířit do světa financí.

Studium je kombinací přednášek a seminářů, výzkumu a praxe, která vrcholí magisterskou prací a závěrečnými zkouškami. Studenti získají pokročilé znalosti a schopnosti v daném oboru jsou připraveni na budoucí akademickou či profesní dráhu.

Doktorské studium

Doktorské studium je výrazně delší než to magisterské. Zpravidla trvá čtyři až šest let v závislosti na konkrétním studijním oboru i tempu studenta. Cílem studia je získat pokročilé výzkumné dovednosti pro kariéru v akademickém prostředí. Typický doktorský obor zahrnuje přednášky a semináře, vlastní výzkum a je završené dizertační prací. Na rozdíl od magisterského studia je to doktorské úžeji zaměřeno na jednu konkrétní oblast, případně problematiku, vybraného studijního programu.

S titulem PhD můžete pracovat v akademickém prostředí jako vyučující, výzkumník anebo se stát stálým členem dané katedry.

Výhody magisterského studia

 • Délka: většina magisterských studií zabere dva roky, pokud vysokoškolák neprodlužuje studium
 • Specializované znalosti: magisterský obor je navržený tak, aby si studenti osvojili specializované znalosti v určitém oboru. Díky tomu mají absolventi vyšší šanci nalézt uplatnění ve vystudovaném oboru na pracovním trhu.
 • Magisterský titul může otevírat dveře k lépe placeným pracovním příležitostem a k možnosti posunout se na kariérním žebříčku výš.

Nevýhody magisterského studia

 • Omezené kariérní možnosti: magisterský titul nemusí být dostatečnou kvalifikací pro některá zaměstnání, jako je například práce ve výzkumu či v akademické sféře.
 • Omezená možnost výdělku: magisterský titul může pomoct v získání lepší práce, ale na vyšší finanční ohodnocení v některých případech dosáhnou jen lidé s titulem PhD.
 • Magisterský program nenabízí stejné příležitosti pro vlastní výzkum jako doktorské studium.

Výhody doktorského studia

 • Doktorské programy studenty vybaví vysoce specializovanými znalostmi a dovednostmi v konkrétním oboru. To znamená, že šikovní absolventi jsou v daném oboru považováni odborníky.
 • Výzkumné příležitosti: doktorské studium nabízí rozsáhlé příležitosti k výzkumu, publikaci vědeckých textů a dalším akademickým úspěchům.
 • Pokud chcete vyučovat na vysoké škole, bez PhD se zpravidla neobejdete.
 • Absolventi doktorského studia můžou díky titulu v některých případech dosáhnout na vyšší platové ohodnocení.

Nevýhody doktorského studia

 • Délka: dokončit doktorský program obvykle trvá čtyři až šest let a vyžaduje mnoho času a odhodlání.
 • Omezené kariérní možnosti: pokud se student nechce věnovat výzkumu nebo učit, budoucí zaměstnavatel nemusí k titulu v některých případech vůbec přihlédnout.
 • PhD programy mohou být intenzivní a stresující. Vyžadují dlouhé hodiny výzkumu a práce.
 • Doktorská stipendia na některých fakultách a univerzitách stále nejsou natolik vysoká, aby z nich studenti dokázali vyžít. Vedle náročného studia tak musí doktorandi často i pracovat.

Zdroj: College Cures

Další články k tématu

Nestačí vám bakalář? Pokračujte ve studiu na Vysoké škole Newton

Proč po bakaláři pokračovat v navazujícím magisterském studiu na NEWTON University? Kvalita vzdělání NEWTON University si získala pověst špičkové instituce poskytující kvalitní vzdělání na všech úrovních studia. Pokračování ve studiu na této vysoké škole vám umožní těžit z bohatých zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, kteří předávání svých zkušeností považují za poslání. Vybrat si můžete […]

číst více

Méně doktorandů, zato lépe zaplacených. Změny řeší novela zákona

Univerzity by měly přijímat menší počet doktorandů podle přísnějších kritérií. Zvýšit by se naopak mělo jejich finanční ohodnocení. Počítá s tím novela vysokoškolského zákona, kterou už schválila vláda. „Univerzity by měly přijímat ke studiu menší množství dobře vybraných uchazečů, kteří ale budou výrazně lépe ohodnoceni. Chceme rovněž motivovat univerzity k častějšímu odměňování doktorandů formou mzdy, a […]

číst více

Absolventi práv pracují i v marketingu. Advokáti musí odolávat stresu

Právo patří mezi nejžádanější vysokoškolské obory. Z dostupných údajů o tom, kam absolventi právnických fakult míří, vyplývá, že vás studium vedle práce v právnické praxi, připraví na celé spektrum dalších povolání. Někteří vystudovaní právníci dokonce nachází uplatnění v zahraničí. Co všechno tedy dělají absolventi právnických fakult? A proč je práce advokáta stresující? Práci právníka můžeme rozdělit na dvě […]

číst více